• 2024

 • Wojciech Wandzel

  Bez zgody syndyka Getin Noble Bank frankowicz wykreśli hipotekę

  Prawo.pl z dnia 19.06.2024 r.

  Frankowicz z Getin Noble Bank w upadłości, który chce wykreślić hipotekę z księgi wieczystej, ma problem. Syndyk nie chce wydać zgody. Nie oznacza to jednak, że jego sytuacja jest beznadziejna. Sądy wieczystoksięgowe ostatnio zmieniły na szczęście podejście do frankowiczów. W wielu przypadkach wystarczy złożyć wniosek do sądu wieczystoksięgowego o wykreślenie hipoteki.

 • Wojciech Wandzel

  Frankowiczom coraz łatwiej negocjować warunki ugód z bankami

  Prawo.pl z dnia 17.06.2024 r.

  Frankowicze procesujący się z bankami coraz częściej mają szansę na zawarcie korzystnej ugody. Banki tracą entuzjazm do wieloletnich procesów, po których muszą płacić gigantyczne odsetki, więc chętniej idą na ustępstwa, a kredytobiorcy też nie zawsze chcą latami czekać na zwycięstwo. Warto zadbać np. o kwestię uregulowania zwrotu kosztów procesu, jakie poniósł kredytobiorca w związku z wytoczeniem powództwa – to jasno powinno wynikać z treści ugody.

 • Wojciech Wandzel

  Frankowicz może pozywać bank bez współkredytobiorcy

  Rzeczpospolita z dnia 11.06.2024

  O tym kto jest zaangażowany w spór z bankiem o ustalenie nieważności umowy kredytu, decyduje sam powód. Ważny wyrok dla frankowiczów.

  To sedno najnowszego wyroku Sądu Najwyższego, tym istotniejszego, że choć SN wypowiadał się już w podobnych kwestiach, to jednak wnioski przeciwne wciąż forsują banki, aby storpedować żądania frankowiczów.

 • Wojciech Wandzel

  Kara za ugodę z bankiem – takie straszaki stosują prawnicy

  Prawo.pl z dnia 03.06.2024

  Wysokie kary za zawarcie ugody przez frankowicza i wycofanie się z procesu – przewidują niektóre umowy zawierane przez prawników z kredytobiorcami. Problem zauważyła pełnomocniczka Ministra Sprawiedliwości ds. Ochrony Praw Konsumenta. Wystąpiła w tej sprawie do prezesa UOKiK. To jednak nie jedyna nieuczciwa praktyka. Pojawiają się postulaty, by UOKiK przyjrzał się m.in. nieuczciwej reklamie.

 • Wojciech Wandzel

  Sędzia frankowicz może orzekać. Sąd Najwyższy zdecydował

  Rzeczpospolita z dnia 05.06.2024

  Wyłączanie ze sprawy frankowej sędziego z kredytem w tej walucie może nie być uzasadnione. To skutek uchwały SN o sędziach frankowiczach.
  Po uchwale frankowej sądu sytuacja kredytowa sędziego może nie mieć już wpływu na praktykę orzeczniczą. W konsekwencji może nie uzasadniać w wielu sprawach wyłączania takiego sędziego z orzekania, czy to na wniosek strony, czy samego sędziego.

 • Wojciech Wandzel

  Frankowicz może powołać się na zarzut zatrzymania, a bank tego nie może zrobić

  Prawo.pl z dnia 31.05.2024

  Bankowi nie przysługuje prawo do powoływania się na zarzut zatrzymania, jeśli doprowadziłoby do odebrania konsumentowi możliwości uzyskania zasądzonych świadczeń – wynika z postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydanego 8 maja 2024 roku. Nie ma natomiast przeszkód, żeby kredytobiorcy powoływali się na ten zarzut.

 • Wojciech Wandzel

  Pierwsze jaskółki w sądach, banki rezygnują z apelacji

  Prawo.pl z dnia 27.05.2024

  Banki zaczynają wycofywać apelacje w sprawach frankowych albo ich w ogóle nie składają. To dopiero pierwsze przypadki – studzą emocje prawnicy frankowi. Ich zdaniem z czasem będzie ich coraz więcej. Natomiast na masową skalę banki wycofują te części apelacji, które dotyczą wynagrodzenia i waloryzacji – twierdzi Związek Banków Polskich.

 • Wojciech Wandzel

  Frankowicze znowu dostaną pozwy. Sposób banków na bieg przedawnienia wciąż aktualny

  Prawo.pl z dnia 14.05.2024

  Jak co roku, banki będą w 2024 r. masowo składać pozwy w sądach przerywające bieg przedawnienia. Tym razem pism w swojej skrzynce pocztowej mogą spodziewać się frankowicze, którzy w 2021 r. wystąpili o unieważnienie umowy kredytowej lub w inny sposób weszli w spór z bankiem. Korzystne dla kredytobiorców orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE i Sądu Najwyższego niewiele w tym zakresie zmieniło.

 • Wojciech Wandzel

  W pierwszym kwartale br. do sądów trafiło ponad 23 tys. spraw frankowych. Wzrost rdr. wynosi blisko 24 proc.

  MondayNews z dnia 08.05.2024

  Jak wynika z danych zebranych z 47 sądów okręgowych, w I kwartale 2024 r. wpłynęło do nich w sumie ok. 23,2 tys. spraw złożonych przez posiadaczy kredytów frankowych. To o prawie 24% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W rozbiciu na miasta nadal najwięcej spraw wpływa do SO w Warszawie, ale mimo to widać spadek rdr. o 34,1%. Kolejny pod względem ilości wpływów jest SO w Gdańsku ze wzrostem o 48,8% rdr. Następny jest SO w Poznaniu ze zwyżką o 51,3%. Jak twierdzą eksperci, spadek w stolicy wynika z nowelizacji prawa. Teraz sprawy składane są do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania konsumenta, a nie dla siedziby banku. Dlatego Warszawa traci ruch na rzecz innych sądów. Do tego prawnicy zwracają uwagę na to, że przez ww. sytuację problemy zaczynają się w innych jednostkach, szczególnie tych mniejszych.

 • Wojciech Wandzel

  Czy po uchwale Sądu Najwyższego frankowicze mają szansę na mieszkania za darmo?

  Rzeczpospolita z dnia 28.04.2024

  Nie można zgodzić się z tezą, iż wykładnię dokonaną przez TSUE należy uwzględniać jedynie wtedy, gdy jest to korzystne dla kredytobiorców, a pomijać, gdy stoi na przeszkodzie maksymalizacji ich już i tak wygórowanych korzyści finansowych – pisze Wojciech Wandzel, adwokat.

  W piątkowym artykule opublikowanym w rp.pl mec. Mariusz Korpalski, który reprezentuje licznych kredytobiorców frankowych, przedstawił swoją ocenę uchwały Sądu Najwyższego z 25 kwietnia 2024 roku. O ile przytoczył on w sposób zasadniczo wierny treść rzeczonej uchwały, o tyle jego ocena stanowiska SN wymaga polemiki, w szczególności, gdy chodzi o przedawnienie roszczeń banku.

 • Wojciech Wandzel

  Frankowa uchwała SN prokonsumencka – nie ma możliwości odfrankowienia

  Prawo.pl z dnia 25.04.2024

  Nie ma obecnie w przepisach podstawy do zastępowania wadliwych postanowień w umowach frankowych. Wadliwość klauzuli przeliczeniowej prowadzi do upadku całej umowy, a przedawnienie roszczenia banku rozpoczyna się od momentu zakwestionowania przez konsumenta jej postanowień. Dodatkowo ani bank, ani frankowicz nie mają podstaw do wynagrodzenia, roszczeń za korzystanie z kapitału – wynika z czwartkowej uchwały Izby Cywilnej SN.

 • Wojciech Wandzel

  Im niższa świadomość, tym większa marża banków

  Dziennik Gazeta Prawna z dnia 17.04.2024

  Na transakcjach zabezpieczających związanych z finansowaniem banki są w stanie generować nawet kilka miliardów złotych dochodu w skali roku – mówi Grzegorz Taraszkiewicz-Sirocki, associate partner w Grant Thornton zajmujący się kwestiami zarządzania ryzykiem finansowym. W sądzie w Krakowie zapadł prawdopodobnie pierwszy wyrok nakazujący bankowi oddanie klientowi pieniędzy za zbyt wysokie koszty instrumentów zabezpieczających przed zmianą stóp procentowych i zmianą kursów walutowych. Chodziło o klienta firmowego i o transakcje forward – wymiany walut w przyszłości po z góry określonym kursie i IRS – swapy stopy procentowej. Te ostatnie pozwalają na zamianę oprocentowania zmiennego (uzależnionego od stawki WIBOR) na stałe, dzięki czemu klient zyskuje przewidywalność kosztów obsługi zadłużenia.

 • Wojciech Wandzel

  Na te odpowiedzi SN czekają tysiące frankowiczów. Znamy datę uchwały

  Rzeczpospolita z dnia 03.04.2024

  Prezes Joanna Misztal-Konecka zarządziła na 25 kwietnia br. posiedzenie Izby Cywilnej w sprawie pięciu pytań kluczowych dla spraw frankowych.
  Jest to możliwe dzięki decyzji TSUE ze stycznia br. oraz utracie większości w izbie przez sędziów ze starego nadania, którzy blokowali wydanie orzeczenia przez SN. Jak powiedział „Rz” Aleksander Stępkowski, rzecznik SN, prezes IC nie widzi już przeszkód do rozstrzygnięcia pytań, które sformułowała po szerokich konsultacjach w 2021 r. pierwsza prezes SN Małgorzata Manowska.

 • Agnieszka Sławomirska, Jędrzej Majka

  Umowy najmu w praktyce

  Zdaje się, że zawarcie umowy najmu jest rzeczą prostą. Wystarczy określić co wynajmujemy, za ile, na jaki czas i dodać inne interesujące nas warunki. Często jednak nie bierzemy pod uwagę, że nie jesteśmy samodzielnymi twórcami rzeczywistości prawnej i jedynymi jej aktorami. Zmuszeni jesteśmy poruszać się w matriksie ustalonych już pojęć, zasad i definicji. Zdarza się, iż w sposób dość bolesny doświadczamy tej wiedzy, gdy przychodzi do sporu powstałego na tle wykonywania lub rozwiązania danej umowy. Wówczas na własnym przykładzie dowiadujemy się o złożoności tych kwestii, dlatego przed zawarciem umowy najmu (zasadniczo każdego typu umowy) warto wiedzieć przynajmniej o istnieniu pewnych podstawowych pojęć i zasad. Szczególne kwestie z tym związane znane są zazwyczaj jedynie specjalistom prawnym i można o nich poczytać w annałach orzecznictwa sądowego.

  Pełna treść materiału dostępna pod linkiem.

 • Wojciech Wandzel

  W 2023 r. sądy okręgowe w całej Polsce wydały blisko 40 tys. wyroków. Wzrost r/r przekracza 70 proc.

  MondayNews z dnia 23.02.2024

  Według danych pochodzących ze wszystkich sądów okręgowych w Polsce, w ub.r. ogłoszono w nich o 74% więcej wyroków w sprawach frankowych niż w 2022 roku. Znawcy tematu podkreślają, że do tego przyczyniła się m.in. liczba pozwów złożonych w poprzednich latach. Jednocześnie zwracają uwagę na to, że ostatnio wydłużył się czas trwania postępowań. Zdecydowanie najwięcej wyroków zapadło w Sądzie Okręgowym w Warszawie, w którym działa tzw. wydział frankowy. Eksperci komentujący te dane mówią też o obciążonych sądach i wskazują, co trzeba zrobić, aby poprawić sytuację. Nie brakuje też opinii, że wielu sędziów błędnie interpretuje mechanizmy rynku walutowego, co powoduje osłabienie sektora bankowego, a to nie jest w interesie społecznym.

 • Wojciech Wandzel

  Namawiają frankowiczów do sprzedaży kredytu. Czy to się opłaca?

  Rzeczpospolita z dnia 13.02.2024

  W internecie fala ogłoszeń: sprzedaj kredyt frankowy i odzyskaj należności. Prawnicy zalecają ostrożność.

  Zjawisko nie jest nowe, ale ostatnio nabrało rozpędu, może z powodu rosnącej liczby frankowiczów, którzy już spłacili kredyt, ale chcieliby od banku odzyskać nadpłatę i mieć święty spokój. Z kolei w związku z upadłością Getin Noble Banku tysiące jego kredytobiorców stanęło przed nowym wyzwaniem i szukało możliwości scedowania długiego rozliczenia się za szybkie pieniądze.

 • Wojciech Wandzel

  Izba Cywilna SN zajmie się uchwałą frankową

  Rzeczpospolita z dnia 31.01.2024

  Izba Cywilna Sądu Najwyższego przymierza się do uchwały frankowej, wciąż wielu potrzebnej.

  Co ważne, nowi sędziowie stanowią już dwie trzecie tej izby, co raczej zapewnia jej merytoryczne posiedzenie.

  A ma ona rozpatrzyć sześć długo przygotowywanych z inicjatywy pierwszej prezes SN prof. Małgorzaty Manowskiej pytań dotyczących zasad unieważniania umów frankowych, sposobu rozliczeń obu stron, w szczególności czy powstają wtedy odrębne roszczenia frankowicza i banku, oraz wynagrodzenia za korzystanie z pożyczonych pieniędzy.

 • Wojciech Wandzel

  Kto zapłaci za pytanie do TSUE w sprawie frankowiczów

  Rzeczpospolita z dnia 18.01.2024

  Poszkodowani przedłużeniem sprawy frankowicze mogą po wyroku Trybunału Sprawiedliwości skorzystać ze skargi na przewlekłość i żądać odszkodowania.

  Po wyroku TSUE wydanym w poniedziałek, że pytania starej części Izby Cywilnej SN o status nowych sędziów, które zablokowały uchwałę frankową, były niedopuszczalne, pojawia się pytanie, czy frankowicze mają prawo do odszkodowania za czekanie na wyrok.

 • 2023

 • Wojciech Wandzel

  Dobry czas dla frankowiczów

  Rzeczpospolita z dnia 29.12.2023

  W mijającym roku w polskich i europejskich sądach zapadło szereg ważnych i korzystnych dla konsumentów wyroków.

  Te orzeczenia już przekładają się na korzystne rozstrzygnięcia dla frankowiczów (ponad 90 proc.), a kolejne pozwy ws. kredytów walutowych przecież będą jeszcze napływać.

 • Wojciech Wandzel

  SN zajmie się rozliczeniem konkubentów. Wyrok może wpłynąć na frankowiczów

  Rzeczpospolita z dnia 20.12.2023

  Gdy w trakcie długo trwającego konkubinatu powstaje wspólność majątkowa, należy oczekiwać partycypacji obojga konkubentów we wzroście wartości nieruchomości, która została nabyta za pieniądze jednego z nich.

  Sąd Najwyższy pyta szerszy skład, jak rozliczać konkubentów ze wzbogacenia po rozstaniu. Sprawa może mieć znaczenie także dla frankowiczów.

 • Angelika Ziarko, Maciej Durbas

  Fakty i mity o arbitrażu. Jak skutecznie rozstrzygać spory?

  inżynieria.com

  O wadach i zaletach arbitrażu jako sposobu rozstrzygania skomplikowanych technicznie sporów w szeroko rozumianej branży budowlanej rozmawiamy z dr. Maciejem Durbasem i Angeliką Ziarko z Kancelarii Kubas Kos Gałkowski. Wojciech Harpula: Większość przedsiębiorców, gdy dojdzie do sporu z kontrahentem, automatycznie rozważa skierowanie sprawy do sądu. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z istnienia innych sposobów rozwiązywania sporów. Coraz popularniejsza staje się mediacja, ale funkcjonuje także arbitraż, czyli sądownictwo polubowne. Na czym on polega?

  Pełna treść materiału dostępna pod linkiem po uprzednim zalogowaniu:

  https://inzynieria.com/prawoizarzadzanie/wywiady/67268,fakty-i-mity-o-arbitrazu

 • Wojciech Wandzel

  Zamieszanie w sprawach frankowych przez brak uchwały SN

  Rzeczpospolita z dnia 03.10.2023

  Prawnicy frankowiczów i banków wciąż czekają na odpowiedź Izby Cywilnej SN przynajmniej na część pytań pierwszej prezes SN.

  Kwestia tych pytań odżyła po dwóch latach za sprawą niedawnego niekorzystnego dla frankowiczów wyroku składu SN, w którym uzasadnił (w ocenie wielu prawników w oderwaniu od obecnej linii orzeczniczej) tym, że wyroki SN w sprawach frankowych są niejednolite, gdyż nie wydano uchwały całej Izby Cywilnej, a każda sprawa jest inna.

 • Wojciech Wandzel

  Wyłom czy eksces sądu najwyższego? Korzystny dla banku wyrok ws. Frankowej

  Rzeczpospolita z dnia 28.09.2023

  Trzech sędziów SN odeszło od utrwalonej linii orzeczniczej SN i TSUE w sprawach frankowych. Co znaczy ta zmiana? Trójkowy skład SN uwzględnił skargę kasacyjną Raiffeisen Bank i uchylił wyrok Sądu Apelacyjny w Warszawie i poprzedzający go Sądu Okręgowego – korzystne dla dwojga frankowiczów, uznające ich umowę kredytu za nieważną. SN nakazał SO ponowne rozpoznanie żądania frankowiczów o uznanie bezskuteczności części postanowień umowy, a żądanie o jej unieważnienie SN oddalił. Jako pierwszy opisał to w czwartek Business Insider.

 • Wojciech Wandzel

  Kolejne wyzwanie rzucone frankowiczom przez banki

  Rzeczpospolita z dnia 06.07.2023

  Nie ma zgody wśród prawników, czy waloryzować zwracany przez frankowiczów instytucjom finansowym kapitał. Po korzystnym dla frankowiczów orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 czerwca br. (C-520/21) banki nie mają prawa do wynagrodzenia (poza odsetkami) za korzystanie z kredytu, coraz śmielej występują więc o zwaloryzowanie zwracanego im kapitału. Zapowiadał to zresztą prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek.

 • Agnieszka Trzaska-Śmieszek

  Techniczne wykluczenie: Wirtualne punkty i realne zniżki nie dla wszystkich klientów

  Rzeczpospolita z dnia 24.04.2023

  Kierowanie ofert tylko do użytkowników aplikacji mobilnych to prawo sprzedawców, choć w praktyce niekorzystne dla części kupujących. Punkty przyznawane podczas zakupów w coraz większej liczbie sieci handlowych mają realne przełożenie na późniejsze rabaty, które można uzyskać po zebraniu odpowiedniej ich sumy. To jednak, co dla jednych jest szansą na dodatkowe profity zakupowe, innym może dawać poczucie bycia gorszym klientem.

 • Wojciech Wandzel

  Czy kolejność roszczeń zależy od frankowicza

  Rzeczpospolita z dnia 21.04.2023

  Sąd Najwyższy ma rozwiązać narastający problem zgłaszania w sprawach o rozliczenie umów frankowych różnych roszczeń dotyczących tego samego. Zgłaszanie różnych roszczeń, jak wskazują prawnicy, wywołuje u frankowiczów niepewność, które z nich zostanie uwzględnione przez sąd.

 • Maciej Durbas

  Im więcej narzędzi, tym lepiej

  Dziennik Gazeta Prawna z dnia 4.04.2023

  W wydaniu „Prawnika” z 21 marca 2023 r. ukazał się felieton pana mecenasa Stanisława Drozda zatytułowany „Jak nie należy promować arbitrażu”. Według autora ostatnia nowelizacja polskiego prawa arbitrażowego przewidująca m.in. możliwość konwersji postępowania sądowego na arbitrażowe nie zmierza do rozwiązania problemów polskiego sądownictwa. Choć zazwyczaj zgadzam się z publicystyką pana mecenasa i podzielam wiele jego spostrzeżeń, tym razem nie mogę zgodzić się z częścią jego tez.

 • Wojciech Wandzel

  Przesunięcie frankowiczów do lokalnych sądów. Ważna zmiana od 15 kwietnia

  Rzeczpospolita z dnia 31.03.2023

  Tylko do 15 kwietnia 2023 r. kredytobiorcy z całej Polski mogą składać pozwy do tzw. Sądu Frankowego w Warszawie. W piątek została opublikowana w Dzienniku Ustaw nowelizacja, która po tej dacie wymusi wybór lokalnego sądu cywilnego. Opublikowana właśnie nowela kodeksu postępowania cywilnego wymusza składanie pozwów frankowych spoza lewobrzeżnej Warszawy do lokalnych sądów cywilnych. Pytanie jak to utrudni frankowiczom prowadzenie spraw, bo przecież do tzw. Sądu Frankowego kierowali się z nimi dobrowolnie i chętnie.

 • Wojciech Wandzel

  Zmora frankowiczów na wokandzie

  Rzeczpospolita z dnia 20.03.2023

  Poszerzony skład SN ma zbadać, czy kluczowy obecnie dla klientów banków problem, tzw. prawo zatrzymania, nie burzy ich konsumenckiej ochrony. Pytanie brzmi, czy to narzędzie w rękach banków, stosowane na ich wniosek przez sądy, jest do pogodzenia z unijną dyrektywą konsumencką. Zagadnienie do siedmioosobowego składu Izby Cywilnej SN skierowała trójka sędziów SN: Tomasz Szanciło, Beata Janiszewska i Marcin Łochowski. Jest ono tym bardziej aktualne, że banki w sprawach wytaczanych im przez frankowiczów coraz częściej występują o zastosowanie prawa zatrzymania, które bardzo utrudnia konsumentowi egzekucję zasądzonej mu należności (szerzej w „Rz” z 3 lutego 2023 r. „Prawo zatrzymania zmorą frankowicza”).

 • Wojciech Wandzel

  Frankową ugodę kredytową z bankiem można podważyć

  Rzeczpospolita z dnia 20.02.2023

  Konsument może żądać unieważnienia porozumienia, gdy nie miał świadomości co do jego wad.

  W ostatnich miesiącach rosła liczba ugód kredytobiorców z bankami. Jednak po korzystnej dla konsumentów opinii rzecznika TSUE wielu pyta o możliwość wycofania się z ugody.

  Nie mówimy tu o renegocjowaniu ugody, co jest możliwe w ramach porozumienia, ale o jej unieważnieniu, co może nastąpić przed sądem. Zwykle jest to trudniejsze niż doprowadzenie do unieważnienia umowy kredytu. Bywały już takie przypadki, ale dotyczyły zawartych starszych ugód.

 • Wojciech Wandzel

  Frankowicze czekają na wsparcie z TSUE. Banki liczą na wynagrodzenie za kapitał

  Rzeczpospolita z dnia 16.02.2023

  Rzecznik generalny TSUE ma ogłosić w czwartek opinię, czy bankom należy się od konsumenta wynagrodzenie za korzystanie z kredytu uznanego za nieuczciwy.

  Jest to obecnie najważniejsza nierozstrzygnięta kwestia w sporach frankowych. Opinia rzecznika nie wiąże formalnie TSUE, ale pozwala domyślać się, jaki będzie wyrok, który zapadnie zapewne za kilka miesięcy. A już teraz wpłynie na ostrość sporów lub szanse ugodowego ich rozwiązywania.

 • Dominik Gałkowski

  Zapadliska w Trzebini. Po czyjej stronie są przepisy?

  Rzeczpospolita z dnia 02.02.2023

  Mieszkańcy, których domy ucierpiały w wyniku powstania szkód górniczych, mogą domagać się odszkodowań. Z tym problemem mierzą się mieszkańcy małopolskiej Trzebini, gdzie na terenach niedziałającej już kopalni zaczęła zapadać się ziemia. Początkowo zapadliska utworzyły się na cmentarzu, potem także na terenach mieszkalnych. Na razie nikt nie mówi o ewakuacji, jednak obawy są coraz większe.

 • Wojciech Wandzel

  2023 to ważny rok dla frankowiczów

  Rzeczpospolita z dnia 2.01.2023

  Od orzeczeń TSUE zależy, czy kolejni kredytobiorcy poczują się zachęceni do składania pozwów przeciwko bankom. Prawnicy od spraw frankowych analizują, co czeka ich klientów w najbliższych miesiącach i roku. Są to nie tylko kwestie prawne, ale też procesowe oraz organizacyjne jak choćby wydolność sądów.

 • Magdalena Krawczyk

  Najemca zapłaci za grzechy poprzednika? Sprawdź czy skorzystasz z zamrożenia cen prądu

  prawo.pl z dnia 2.01.2023

  Najemca, który w trakcie roku zmieni mieszkanie, powinien sprawdzić rachunki za prąd, bo może zapłacić wyższe stawki za rozrzutność swoich poprzedników. Nie skorzysta też z niektórych preferencji, jeżeli nie doprowadzi do przepisania licznika na siebie – np. jeżeli jest osobą z niepełnosprawnością. Najpewniej też może pożegnać się z niższą ceną prądu w 2024 roku.

  Przygotowując nowe przepisy, mające złagodzić skutki wzrostu cen energii elektrycznej, rząd najwyraźniej nie wziął pod uwagę faktu, że wiele osób zmienia miejsce zamieszkania, a także wynajmuje mieszkania. Najemca powinien sprawdzić, czy aby na pewno skorzysta z preferencji, zanim podpisze umowę.

 • 2022

 • Magdalena Krawczyk

  Prawo będzie sprzyjać elektrowniom wiatrowym, ale na razie tylko na morzu

  prawo.pl z dnia 7.12.2022

  Jest szansa na szybkie przyjęcie przepisów, które zniosą bariery dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Pakiet odpowiednich zmian w różnych ustawach został dołączony do specustawy gazowej, którą teraz zajmuje się Senat. Tymczasem na rozpatrzenie wciąż czeka projekt podobnych zmian dotyczący wiatraków na lądzie, gdzie od kilku lat inwestycje są blokowane przez obowiązujące prawo.

 • Dominika Niemiec, Patrycja Drąg

  Przyszłość powierzchni biurowych. Skutki pandemii COVID-19 oraz potencjalne kierunki zmian na rynku nieruchomości biurowych.

  Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego w Warszawie

  Pandemia COVID-19 znacząco odbiła się na rynku nieruchomości biurowych zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Wynajmujący, deweloperzy oraz najemcy wykazywali się zachowawczą postawą, co skutkowało spowolnieniem całego rynku biurowego.

 • Maciej Durbas, Patrycja Wysocka

  Co zmniejsza ryzyko porażki w sądzie?

  Puls Biznesu z dnia 27.09.2022

  Na etapie negocjowania i wykonywania umów strony zazwyczaj nie zakładają, że ich współpraca zakończy się sporem, który może znaleźć swój finał w sądzie. Zależy im na uzgodnieniu zasadniczych biznesowych założeń transakcji, by wywołała ona jak najszybciej realny efekt w działalności gospodarczej. Niestety, doświadczenie pokazuje, że podejście zupełnie wykluczające lub choćby marginalizujące ryzyko sporu wiąże się z kolei z poważnym ryzykiem przegranej, w wypadku gdyby jednak ewentualny spór trafił do sądu.

 • Wojciech Wandzel

  Banki masowo atakują klientów frankowych

  Rzeczpospolita z dnia 26.09.2022

  O szansach roszczeń o zwrot kapitału i wynagrodzenie zadecydują wyroki unijnego Trybunału – twierdzą prawnicy. Teraz banki pozywają frankowiczów. Banki, którym frankowicze wytoczyli sprawy, występują coraz częściej do nich z wezwaniami do zwrotu kapitału (plus odsetki) pod groźbą złożenia pozwu. Te zresztą od kilku miesięcy już wpływają do sądów, w tym sądu frankowego (czyli XXVIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie). Banki wnoszą o zawieszenie postępowań z pozwu frankowicza do zakończenia nowej sprawy.

 • Maciej Durbas, Patrycja Wysocka

  Postępowanie sądowe – rola dobrej komunikacji prawnika z klientem

  Puls Biznesu z dnia 21.09.2022

  Jak przy większości różnych procesów, tak również w toku procesów sądowych, istotną rolę odgrywa komunikacja, i to zarówno ta z sądem, z przeciwnikiem, jak i ta na linii strona – jej pełnomocnik procesowy. Przyjrzyjmy się tej ostatniej. Choć pewnie mało kto słyszał o procesie wygranym tylko dzięki sprawnej komunikacji strony z pełnomocnikiem, to niejedna strona co najmniej mocno skomplikowała sobie postępowanie z powodu nieefektywnej komunikacji z pełnomocnikiem lub w ogóle jej braku.

 • Wojciech Wandzel

  Tworzy się rynek pozwów o WIBOR

  Dziennik Gazeta Prawna z dnia 14.09.2022

  Kredytobiorcy szukają sposobów na wycofanie się z umów w związku ze wzrostem rat. Wraz ze wzrostem stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej w górę szedł także WIBOR, czyli stawka, na której oparte są kredyty w złotych. WIBOR 3M i 6M jeszcze rok temu wynosiły mniej niż 0,3 proc., obecnie sięgają 7,15 proc. i 7,33 proc. W efekcie raty kredytów nierzadko podwoiły się w ciągu zaledwie roku. To skłoniło niektórych klientów banków do pójścia na drogę sądową.

 • Dominik Gałkowski

  Zatrucie Odry: do złożenia pozwu warto się przygotować

  Rzeczpospolita z dnia 21.08.2022

  Poszkodowani powinni zbierać dowody na wykazanie rozmiaru szkody. Szanse na proces ocenią po ustaleniu winnych. Na razie nie znamy ewentualnych sprawców ani dokładnych strat, jakie wyrządziło zatrucie Odry. Wiele firm, nie tylko turystycznych z Pomorza Zachodniego, ale np. Związek Wędkarski, już je szacuje. Pojawiają się też pytania o kolejność działań poszkodowanych od strony prawnej i jakie mają szanse na odszkodowanie. Prawnicy co do jednego są zgodni: dopiero po ustaleniu sprawcy lub sprawców skażenia rzeki będzie czas na składanie pozwów. Wtedy też poszkodowani będą w stanie ocenić szanse powodzenia konkretnych kroków prawnych.

 • Wojciech Wandzel

  Złotówkowicze: pozywać za WIBOR czy czekać

  Rzeczpospolita z dnia 05.05.2022

  Tak jak frankowicze, posiadacze kredytów złotówkowych mogą iść do sądu wykazując abuzywość klauzul ich umów.

  Gdyby jednak propozycje premiera Mateusza Morawieckiego, w tym zastąpienia od 1 stycznia 2023 r. stawki WIBOR inną transparentną stawką, pochodzącą z rynku międzybankowego depozytów overnight, okazały się atrakcyjne dla kredytobiorców, to mogą ich zniechęcić do występowania do sądu o unieważnienie posiadanych umów kredytowych.

 • Wojciech Wandzel

  Inflacja może uruchomić lawinę pozwów złotówkowiczów

  Rzeczpospolita z dnia 12.04.2022

  Drogą dziesiątek tysięcy frankowiczów mogą pójść kredytobiorcy złotówkowi. Jakie mają szanse? Pierwsze pozwy są już w sądach. Kolejne w przygotowaniu.

  – Umowy kredytów złotówkowych, w których wysokość raty kapitałowo-odsetkowej uzależniona jest od stopy referencyjnej WIBOR, w wielu przypadkach mogą okazać się nieważne lub przynajmniej bezskuteczne co do sposobu ustalania wysokości oprocentowania kredytu. W najlepszym dla banków przypadku oznaczać to będzie brak możliwości doliczania do raty wskaźnika WIBOR i zwrot nadpłat.

 • Dominik Gałkowski

  Za zakaz importu węgla zwrot tylko części strat

  Rzeczpospolita z dnia 04.04.2022

  Zapowiadane rekompensaty Skarbu Państwa za skutki sankcji za sprowadzanie rosyjskiego węgla mają pokrywać tylko tzw. szkodę rzeczywistą, a więc niepełną. Projekt polskich sankcji węglowych przewiduje odszkodowania w postaci tzw. szkody rzeczywistej dla obracających węglem. Często może się ona okazać niższa od pełnej szkody, gdyż nie obejmuje utraconych korzyści, które są zresztą naturalnym celem działalności gospodarczej.

 • Dominik Gałkowski

  Wykluczenie z pozwu zbiorowego

  Rzeczpospolita z dnia 14.02.2022

  Na postanowienie sądu o składzie grupy w postępowaniu grupowym służy klasyczne zażalenie do sądu drugiej instancji – uznał Sąd Najwyższy. W sprawie 300 frankowiczów reprezentowanych przez rzecznika konsumentów w Szczecinku sąd okręgowy ustalił skład grupy, co zaskarżył Bank BPH, domagając się wyłączenia części osób. Bank miał wątpliwości, do którego sądu skierować zażalenia, i złożył dwa: jedno do SA w Gdańsku, a drugie do innego składu tego SO.

 • 2021

 • Dominik Gałkowski

  Awaria Facebooka – czy jest szansa na odszkodowanie od firmy Zuckerberga?

  Rzeczpospolita z dnia 05.10.2021

  Przez kilka godzin może miliardy użytkowników nie mogły korzystać z Facebooka i kilku innych serwisów powiązanych. Czy mają jakieś szanse na odszkodowanie? Kierownictwo Facebooka zwróciło się do jego użytkowników z przeprosinami i podziękowało im za wyrozumiałość, ale czy to wystarczy? Czy nie pojawią się pozwy? A gdyby tak, to jakie mają szanse? Interesują nas tu polscy użytkownicy, choć ważne będzie, jak na tę awarię zareagują mieszkańcy innych krajów i co ewentualnie zdołają uzyskać.

 • Rafał Kos

  Grupy spółek: kto i na czym skorzysta

  Puls Biznesu z dnia 1.10.2021

  Zbliża się największa od 20 lat reforma Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.), wprowadzająca do polskiego systemu prawnego kompleksowe unormowania dotyczące grup spółek. Jakie są zalety i wady uczestnictwa w takiej grupie? Kto na udziel w niej zyska, a kto może stracić? Jak wiążące polecenia wpłyną na sposób zarządzania grupą? O tym eksperci dyskutowali podczas konferencji „Kodeks Spółek Handlowych”, zorganizowanej przez „Puls Biznesu”.

 • Dominik Gałkowski

  Branża fitness złożyła pozew zbiorowy przeciwko rządowi i ministrowi zdrowia za ograniczanie ich działalności w pandemii

  Rzeczpospolita z dnia 9.07.2021

  Operatorzy klubów domagają się odszkodowania za ograniczenie ich działalności w czasie epidemii. W czwartek złożyli w warszawskim Sądzie Okręgowym pozew zbiorowy przeciwko rządowi i ministrowi zdrowia, domagając się sądowego ustalenia odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa w związku z administracyjnymi zakazami prowadzenia działalności siłowni i klubów fitness, czyli za tzw. lockdown branży fitness.

 • Wojciech Wandzel

  Frankowicze: Co znaczą konsultacje Izby Cywilnej SN

  Rzeczpospolita z dnia 13.05.2021

  Wezwanie Izby Cywilnej SN pięciu instytucji, aby zajęły stanowiska w sprawach frankowych, zaskoczyło wielu prawników. Pojawiają się pytania: jaką taki dobór adresatów może sugerować końcową treść uchwały? Po ok. czterech godzinach niejawnego posiedzenia, co akurat nie jest niczym nadzwyczajnym, sędziowie postanowili przed wydaniem uchwały w sprawie sześciu pytań pierwszej prezes SN Małgorzaty Manowskiej, kluczowych dla sporów o kredyty frankowe, zasięgnąć opinii u rzecznika praw obywatelskich, rzecznika finansowego, NBP, KNF, a nawet rzecznika praw dziecka.

 • Wojciech Wandzel

  Sąd Najwyższy – uchwała 7 sędziów ws. frankowiczów: kredyt trzeba spłacić, choć umowa nieważna

  Rzeczpospolita z dnia 9.05.2021

  By mogło nastąpić rozliczenie z bankiem, frankowicz musi oświadczyć, czy utrzymuje umowę z bezprawnymi klauzulami czy chce ją unieważnić. To sedno piątkowej uchwały siedmiu sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, którzy odpowiadali na pytanie rzecznika finansowego. Skutek uchwały SN, która ma moc zasady prawnej, jest też taki, że roszczenia obu stron umów kredytowych w wadliwymi klauzulami w znacznej części nie przedawniły się. Po stronie banku roszczenia o zwrot wypłaconej kwoty kredytu, a po stronie konsumenta – spłaconych już rat kredytowych.

 • Wojciech Wandzel

  SN: przed następnym starciem w procesach frankowych

  Rzeczpospolita z dnia 7.05.2021

  W piątek 7 maja siedmioosobowy skład Izby Cywilnej Sądu Najwyższego ma odpowiedzieć na pytania rzecznika finansowego dotyczące zasad rozwiązywania sporów frankowych. Zakres pytań jest istotnie węższy niż zadanych przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego, którymi ma się zająć cała Izba Cywilna SN 11 maja, ale ta rozprawa może być istotnym wstępem do niej. Zdaniem prawników zajmujących się sprawami frakowymi najważniejsze jest pytanie rzecznika finansowego dotyczące tego, czy umowa jest nieważna od początku, czy upada dopiero po uprawomocnieniu się wyroku stwierdzającego jej nieważność.

 • Agnieszka Trzaska-Śmieszek, Dominik Gałkowski

  Odszkodowanie dla powodzian spod Płocka – jest wyrok Sądu Apelacyjnego w procesie grupowym

  Rzeczpospolita z dnia 6.05.2021

  Łódzki Sąd Apelacyjny prawomocnie orzekł, że poszkodowanym wskutek powodzi w maju 2010 r. należy się odszkodowanie. Prawie 30 rolników może teraz wystąpić z żądaniem konkretnych kwot. Wyrok zapadł w postępowaniu grupowym. Odszkodowanie obowiązani są solidarnie zapłacić wojewoda mazowiecki, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz województwo mazowieckie. Instytucje te odpowiadają za niezgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej w postaci niewłaściwej ochrony przeciwpowodziowej.

 • Dominik Gałkowski

  Brak ustawy nie musi pociągać z automatu odszkodowania

  Rzeczpospolita z dnia 9.02.2021

  Czy rząd zobowiązany był do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, co mu się teraz zarzuca w pozwach o odszkodowanie za straty z powodu lockdownu? Odpowiedź na to pytanie wcale nie musi być jednoznaczna – stan klęski żywiołowej może być bowiem wprowadzony wtedy, kiedy zwykłe środki konstytucyjne nie są wystarczające, a należy pamiętać, że określone regulacje, również ograniczające w niezbędnym stopniu prawa i wolności obywateli, mogą i są wprowadzane ustawą.

 • 2020

 • Maciej Durbas

  Pewna przystań w niepewnych czasach

  Rzeczpospolita z dnia 15.11.2020

  Jest dużo argumentów za wyborem pozasądowej metody rozstrzygania sporów. Już przed pandemią nie było wątpliwości, że rozpoznanie części spraw gospodarczych w arbitrażu jest dla stron korzystniejsze niż w sądzie powszechnym. Lockdown oraz kolejne etapy pandemii pokazują, że sądownictwo polubowne lepiej (a przede wszystkim sprawniej i szybciej) radzi sobie z wyzwaniami. Stronom, które utknęły w sądzie powszechnym, warto przypomnieć, że możliwe jest przeniesienie ich sprawy do arbitrażu. Oczywiście wymaga to zgodnego współdziałania, co niekiedy nie jest możliwe. Jeśli jednak wszystkim zależy na szybkim rozstrzygnięciu, to rozwiązanie jest warte rozważenia.

 • Dominik Gałkowski

  Studenci UW grożą uczelni pozwem. Chodzi o czesne w czasie zdalnych zajęć

  Rzeczpospolita z dnia 21.09.2020

  Zadawanie lektur do przeczytania to nie studia – podkreślają żacy i domagają się obniżenia czesnego. Studenci prawa na Uniwersytecie Warszawskim domagają się obniżenia opłat, bo ich zdaniem zajęcia zdalne pozostawiają wiele do życzenia. Za takie studia niestacjonarne online muszą płacić aż 8,5 tys. zł rocznie. Jeszcze więcej, bo 9360 zł zapłacą osoby, które zdecydowały się na płatność w ośmiu ratach.

 • 2019

 • Andrzej Kubas

  Nadużycie prawa procesowego – próba oceny ostatnich zmian legislacyjnych

  Palestra 11-12/2019

  Pomimo tego, że art. 3 Kodeksu postępowania cywilnego stanowił wystarczającą podstawę dla konstrukcji nadużycia prawa procesowego, zdecydowano się w ramach nowelizacji z 2019 r. na wprowadzenie art. 4, który w istocie rzeczy powiela konstrukcję nadużycia prawa procesowego stworzoną i akceptowaną w literaturze i orzecznictwie na gruncie art. 3 k.p.c. Nadużycie prawa procesowego nie jest konstrukcyjnie identyczne z nadużyciem prawa podmiotowego w prawie materialnym (art. 5 k.c.) i dlatego nie przewidziano analogicznej jak w prawie materialnym ogólnej sankcji bezskuteczności czynności kwalifikowanych jako nadużycie prawa procesowego, ograniczając się do skutków finansowych w kilku przewidzianych w ustawie przypadkach. Stawia to pod znakiem zapytania funkcję art. 4 k.p.c. jako źródła ogólnej, użytecznej konstrukcji w postępowaniu cywilnym.

 • Agnieszka Trzaska-Śmieszek, Dominik Gałkowski

  Jakie szanse mają pozwy zbiorowe przed sądami?

  Rzeczpospolita z dnia 09.10.2019

  Postępowanie grupowe jest elementem polskiego porządku prawnego od 19 lipca 2010 r., kiedy weszła w życie ustawa z 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (u.d.r.p.g. bądź ustawa). Polski ustawodawca wyprzedził wiele krajów europejskich i wyszedł naprzeciw inicjatywom Komisji Europejskiej, która dąży do usprawnienia procedur zbiorowego dochodzenia roszczeń. Rozwiązania dotyczące tych postępowań przyjęte w poszczególnych państwach różnią się między sobą.

 • Dominik Gałkowski

  Nie ma lekcji, ale nauczyciel pracuje

  Rzeczpospolita z dnia 18.09.2019

  Nauczyciele z Krotoszyna złożyli pozew grupowy i wygrali sprawę o nadgodziny. Pozew został złożony w grudniu. Postępowanie trwało więc dość krótko jak na procedurę grupową, m.in. dzięki temu, że sąd pracy potraktował sprawy nauczycieli priorytetowo. Nie trzeba było również prowadzić złożonego postępowania dowodowego – zaznacza Jakub Kalak, pełnomocnik nauczycieli. Wyrok nie jest prawomocny, bo samorząd prowadzący szkołę złożył apelację.

 • 2018

 • Grzegorz Pobożniak

  O wysokości kar za naruszenie RODO zadecydują sądy

  Rzeczpospolita z dnia 25.05.2018

  Wejście w życie RODO oraz odpowiednich polskich przepisów rozszerza możliwości sądowej ochrony prywatności. Zasady postępowania z danymi osobowymi w całej Unii określa rozporządzenie (UE) 2016/679, a procedury ochrony przed naruszeniami w Polsce nowa ustawa o ochronie danych osobowych. Oba akty wchodzą w życie 25 maja. RODO obok administracyjnych środków ochrony przed decyzjami prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (następcą GIODO), gwarantuje każdej osobie prawo do skutecznej ochrony przed sądem cywilnym, jeżeli jej prawa zostały naruszone w wyniku przetwarzania jej danych osobowych.

 • Grzegorz Pobożniak, Magdalena Krawczyk

  Granica niesprawiedliwości pokonana

  Dziennik Gazeta Prawna z dnia 24.04.2018

  Sąd Najwyższy przedstawił w końcu długo oczekiwane stanowisko w sprawie prawnej doniosłości krzywdy doznanej przez bliskich poszkodowanego czynem niedozwolonym. Dotąd nie było wiadomo, w jakich przypadkach – i czy w ogóle – ustalenie odpowiedzialności oznaczonej osoby za szkodę wyrządzoną osobie najbliższej polegającą na utracie przez nią zdrowia może zostać uznane za naruszające dobra osobiste członków jego rodziny.

 • Grzegorz Pobożniak, Magdalena Krawczyk

  Kiedy można powołać się na zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielone przed wejściem w życie RODO

  Rzeczpospolita z dnia 20.04.2018

  Powoływanie się na zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielone przed wejściem w życie unijnego rozporządzenia będzie możliwe, ale dopiero po spełnieniu kilku warunków. Nieubłaganie zbliża się 25 maja 2018 roku, czyli dzień, w którym bezpośrednią moc prawną w porządku krajowym zyska unijne rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych. Na kilka tygodni przed wejściem w życie nowych przepisów, wątpliwości przybierają kształt coraz bardziej konkretnych pytań. Wielu przedsiębiorców już dziś poszukuje konkretnych wskazówek, co do czynności, które winne być podjęte przed „godziną zero”. Z uwagi na specyfikę pozyskiwania od klientów zgód na przetwarzane danych osobowych, czyli czasochłonność tego procesu oraz jego koszty, jednym z ważniejszych problemów, przed którymi stoją dzisiaj instytucje przetwarzające dane osobowe, a na ich czele – przedsiębiorcy, jest zachowanie aktualności zgód, które zostały udzielone przed dniem wejścia w życie RODO.

 • 2017

 • Grzegorz Pobożniak

  Sukcesja firm rodzinnych

  Nasz Dziennik

  Po śmierci przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową firmę spadkobiercy nie mają możliwości płynnej kontynuacji działalności. Rozwiązaniem tego problemu ma być ustawa o sukcesji firm rodzinnych, która miałaby wejść w życie już od 1 czerwca 2018 roku. Zmiany zawarte w tej ustawie dotyczą co najmniej 2 milionów przedsiębiorstw.

 • Agnieszka Trzaska-Śmieszek, Rafał Kos

  Agnieszka Trzaska, Rafał Kos: Zmiana przepisów usprawni procesy grupowe

  Rynek Prawniczy z dnia 08.11.2017

  Jak informował „Rynek Prawniczy”, kancelaria Kubas Kos Gałkowski reprezentowała poszkodowanych w procesie z pozwu grupowego w sprawie odpowiedzialności odszkodowawczej organów administracji rządowej i samorządowej za straty poniesione podczas powodzi wiosną 2010 r. Po siedmioletnim postępowaniu Sąd Okręgowy w Krakowie orzekł w październiku 2017 r., że Skarb Państwa reprezentowany przez dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz samorząd województwa świętokrzyskiego, ponoszą solidarną odpowiedzialność za szkody powodzian powstałe wskutek przerwania przez Wisłę wałów pod Sandomierzem.

 • Grzegorz Pobożniak, Magdalena Krawczyk

  Jak przygotować firmę do nowego systemu ochrony danych osobowych

  Rzeczpospolita z dnia 10.11.2017

  Przedsiębiorcy będą zobligowani wykazać na żądanie urzędu, że określone rozwiązania zostały rozważone z punktu widzenia ich zgodności z ogólnymi zasadami przetwarzania danych, i przede wszystkim, że tym zasadom w pełni odpowiadają. W połowie września ujrzał światło dzienne projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych, która ma służyć dostosowaniu polskiej regulacji systemu ochrony danych osobowych do rozwiązań przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

 • Grzegorz Pobożniak, Krzysztof Ściborowski

  Zmiany podmiotowe umowy prawa materialnego, a zakres związania klauzulą arbitrażową

  E-Przegląd Arbitrażowy Nr 1-2 2017

  Klauzula arbitrażowa jest umową uregulowaną w art. 1161 § 1 k.p.c., stosownie do którego poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego wymaga umowy stron, w której należy wskazać przedmiot sporu lub stosunek prawny, z którego spór wyniknął lub może wyniknąć (zapis na sąd polubowny). W praktyce, o ile nie chodzi o kompromis – czyli zapis na sąd polubowny dotyczący sporu, który już zaistniał pomiędzy stronami – strony decydując się na wybór arbitrażu odwołują się przeważnie ogólnie do stosunku prawnego, z którego spory mogą wyniknąć, wskazując że spory takie podlegają orzecznictwu sądu polubownego.

 • Grzegorz Pobożniak, Magdalena Krawczyk

  Ego w algorytmach. Cywilnoprawna ochrona danych osobowych na jednolitym rynku cyfrowym

  Dziennik Gazeta Prawna z dnia 27.09.2017

  Idea społeczeństwa informacyjnego ma już blisko pół wieku i wydaje się być wyczerpana. Dokonana w międzyczasie totalna informatyzacja życia społecznego doprowadza nas do analitycznego paraliżu – posiadamy nieograniczony dostęp do informacji w ilościach, których ludzki mózg nie jest już w stanie przetworzyć. Przekształcenia ostatniej dekady skłaniają zatem do refleksji nad nowym paliwem dla rozwoju gospodarczego. Coraz częstsza odpowiedź to: dane.

 • Paweł Sikora

  Rozmowa z mec. Pawłem Sikorą w magazynie LegalTrends APAC

  LegalTrends APAC

  ‘Dobry prawnik zajmujący się sprawami transgranicznymi powinien być wolny od uprzedzeń i zawsze starać się zobaczyć szeroką perspektywę.’ Mecenas Paweł Sikora specjalizuje się w prawie spółek oraz cywilnym prawie procesowym. Świadczy wszechstronne usługi prawnicze i opracowuje skuteczne strategie procesowe. Koncentruje się na projektach z branży IT oraz start-upach, jak też fuzjach, przejęciach i innych formach restrukturyzacji i upadłości. Ma doświadczenie w zakresie świadczenia usług doradczych dla inwestorów krajowych i zagranicznych w trakcie negocjacji dotyczących zawierania umów najmu gruntu, budynków oraz wynajmu lokali na dalszych etapach procesu inwestycyjnego.

 • Kuba Gąsiorowski

  Warszawa i brytyjski parlament

  Rzeczpospolita z dnia 01.08.2017

  Każdy, kto śledził uważnie kampanię wybroczą w 2016 r. w Ameryce, wiedział, że przemówienie jak to na warszawskim placu Krasińskich, którego głównym wątkiem były „wola”, „wartości” oraz „idee” cywilizacji Zachodu w starciu z licznymi zagrożeniami, prędzej czy później musi się wydarzyć w prezydenturze Donalda Trumpa. Już w sierpniu 2016 r. na kampanijnym szlaku podkreślał znaczenie „walki ideologicznej”, w prostej linii wskazując na historyczny przykład, czyli to, że „wyeksponowanie zła komunizmu i cnót wolnego rynku” przyczyniło się w niemałym stopniu do zwycięstwa NATO w zimnej wojnie.

 • Andrzej Kubas

  Wystąpienie dr. hab. prof. UJ Andrzeja Kubasa podczas Kongresu Prawników Polskich

  Palestra 6/2017

  Proszę Państwa, przysłuchiwałem się bardzo uważnie dzisiejszym wypowiedziom i mam wrażenie, że mamy do czynienia trochę z sytuacją polegającą na przekonywaniu przekonanych. To znaczy mówimy o tym, jaką wartość ma niezawisłość sędziowska, co do której wszyscy doskonale wiemy, że jest ona niezbędnym elementem każdego państwa aspirującego do roli państwa praworządnego.

 • Kuba Gąsiorowski

  Wino za płótno? – nie zawsze

  Rzeczpospolita z dnia 24.06.2017

  W swoim felietonie dla Rzeczpospolitej profesor Gwiazdowski poświęcił kilka słów narastającej na świecie fali protekcjonizmu (w tym wymierzonego w Polskę, np. ze strony Francji). W celu obalenia argumentów protekcjonistów (czy neo-merkantylistów) Pan Profesor przywołuje postać Davida Ricardo oraz przykład relacji między XVIII i XIX wieczną Portugalią oraz Anglią. Ten krótki esej nie ma bynajmniej charakteru polemicznego – Profesor Gwiazdowski słusznie piętnuje protekcjonistyczne zapędy nowego francuskiego prezydenta, uderzające w Polskę. Wolałbym raczej rozwinąć niektóre poruszone w nim wątki.

 • Dominik Gałkowski

  Pakiet wierzycielski wchodzi w życie: łatwiej o wyrok i jego egzekucję

  Rzeczpospolita z dnia 01.06.2017

  Pozwy zbiorowe rozpatrywane mają być szybciej. Ściąganie należności ułatwić mają nowe sposoby na zabezpieczenie majątku dłużnika. Nowe narzędzia zawiera wchodząca 1 czerwca br. lwia część ustawy „w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności”, w pakiecie wierzycielskim wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Zmienia ona dziesięć ustaw, w tym kodeks postępowania cywilnego, stosowany nie tylko w sprawach cywilnych, ale też gospodarczych.

 • Grzegorz Pobożniak

  Zmiany w dziedziczeniu jednoosobowej działalności gospodarczej

  Rzeczpospolita z dnia 28.04.2017

  Jednoosobowa działalność gospodarcza jest trwale związana z osobą przedsiębiorcy. Jego śmierć często prowadzi do paraliżu funkcjonowania firmy. Jeśli nie ma zgody między spadkobiercami, procedury dotyczące nabycia i działu spadku przedłużają się znacząco, tym samym udaremniając wszelką szansę na reaktywowanie przedsiębiorstwa. Przygotowywane zmiany przepisów mogą wiele zmienić. Jakie one mają być?

 • Grzegorz Pobożniak

  Za źle wyceniony aport w spółce z o.o. odpowiada wspólnik

  Rzeczpospolita z dnia 07.04.2017, dodatek Prawo w biznesie

  Jednym z podstawowych obowiązków wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest wniesienie wkładu w postaci pieniężnej lub niepieniężnej (aportu) celem pokrycia wydawanych w zamian udziałów. W tym ostatnim przypadku wspólnik poniesie konsekwencje, jeżeli wartość aportu zostanie zawyżona. Przepisy Kodeksu spółek handlowych nie przewidują co dokładnie może być aportem do spółki z o.o.

 • Dominik Gałkowski

  Punkt dla frankowiczów w sporach z bankami

  Rzeczpospolita z dnia 05.04.2017

  Tuż przed rozprawą w Sądzie Najwyższym bank wycofał kasację dotyczącą ubezpieczenia niskiego wkładu. Wycofanie skargi kasacyjnej oznacza, że bank zwraca swoim klientom wpłacone składki za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Dla innych kredytobiorców to niekoniecznie dobre zakończenie.

 • Paweł Sikora

  W arbitrażu jeszcze szybciej

  Rzeczpospolita z dnia 31.03.2017

  Z procedury przyspieszonej będą mogły skorzystać wszystkie podmioty, które zdecydują się na poddanie rozstrzygnięcia sporu przez Sąd Arbitrażowy przy Międzynarodowej Izbie Handlowej. W świadomości prawników i przedsiębiorców arbitraż stanowi szybszą, ale i niewątpliwie droższą alternatywę dla sądów powszechnych. Przedsiębiorcy nie chcąc wikłać się w wieloletnie postępowania sądowe wolą umówić się na rozpoznanie sporów przez trybunał arbitrażowy, na którego skład będą mieli wpływ (nominując arbitrów) i który załatwi ich sprawę w jednej instancji. Pamiętając o czasie rozpoznawania spraw przez sądy powszechne nie sposób się tej tendencji dziwić.

 • Dominik Gałkowski

  Specjalne sądy dla frankowiczów w ocenie prawników

  Rzeczpospolita z dnia 29.03.2017

  Prawnicy sceptycznie oceniają pomysł powołania specjalnych sądów dla frankowiczów. Przydatna może być zaś specjalizacja sędziów. Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, chce zaproponować ministrowi sprawiedliwości powołanie specjalnych wydziałów w sądach zajmujących się m.in. kredytami walutowymi. Mają zapewnić szybsze rozstrzyganie spraw frankowiczów. Nie ma wątpliwości, że końca procesów nie widać. Potwierdza to przykład Hiszpanii. Tam problem kredytów walutowych zaczął się wcześniej niż w Polsce i czeka się osiem lat na rozstrzygnięcie sprawy w sądzie. Zdaniem praktyków pomysł prezesa UOKiK nie pomoże zapobiec takiej sytuacji.

 • Grzegorz Pobożniak

  Kiedy sąd może rozwiązać spółkę z o.o.

  Rzeczpospolita z dnia 10.03.2017, dodatek Prawo w biznesie

  Według kodeksu spółek handlowych, spółka z ograniczoną odpowiedzialności podlega kilku trybom rozwiązania, co nie jest równoznaczne z jej likwidacją. Rozwiązanie spółki z przyczyn formalnych, a także z powodu przedmiotu działalności, który jest sprzeczny z prawem jest uregulowane w części ogólnej kodeksu, to jest w art. 21 k.s.h. Rozwiązania tego dokonuje sąd rejestrowy z urzędu lub na wniosek osoby mającej interes prawny. Art. 270 k.s.h. stanowi natomiast o rozwiązaniu spółki powodowanym przyczynami przewidzianymi w jej umowie, uchwałą wspólników o rozwiązaniu spółki, uchwałą o przeniesieniu spółki za granicę, ogłoszeniem jej upadłości oraz innymi przyczynami przewidzianymi prawem.

 • Dominik Gałkowski

  Sądy spowalnia zła organizacja i mało sprawni sędziowie

  Rzeczpospolita z dnia 07.02.2017

  Reforma sądów stała się już chyba narodowym sportem. Podejmują się jej kolejni ministrowie, a efektów nie widać. Zapytaliśmy kilkudziesięciu praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych, komorników, co ich zdaniem hamuje sądy i jak je usprawnić. Choć ich odpowiedzi różnią się w szczegółach, to wyłania się z nich bardzo spójna, konkretna diagnoza. Przyczyną sądowych zatorów są: zła organizacja, brak systemu informatycznego wspomagającego pracę sądów i mała aktywność sędziów.

 • 2016

 • Kuba Gąsiorowski

  Sposób na zbiorową amnezję

  Rzeczpospolita z dnia 28.09.2016

  W Stanach Zjednoczonych trwa debata, czy przy następnym prezydencie powinien działać specjalny organ doradczy złożony z historyków. Wszystko to za sprawą pochodzącego ze Szkocji historyka – profesora Nialla Fergussona z Harvardu, uznanego przez magazyn „Times” za jednego ze stu najbardziej wpływowych ludzi na świecie. Propozycja szkockiego uczonego nie ma jednak nic wspólnego z tym, co w Polsce określa się mianem „polityki historycznej” (czy „polityki pamięci”). Jej celem jest raczej zaprzęgnięcie historyków do doradzania prezydentowi USA w podejmowaniu bieżących decyzji w polityce wewnętrznej i zagranicznej.

 • Rafał Kos

  Jak rozszerzyć pozwy grupowe na masowe, ale małe roszczenia

  Rynek Prawniczy z dnia 06.09.16

  Drobne kwoty z masowych roszczeń, np. konsumenckich, mogłyby być dochodzone w procesach, w których grupa powstawałaby automatycznie – proponuje Ministerstwo Rozwoju. W resorcie powstały założenia reformy rozszerzającej zakres postępowań grupowych przekazane w lipcu 2016 r. do pre-konsultacji m.in. środowiskom prawniczym.

 • 2015

 • Maciej Durbas

  Zielone światło dla zakazów prowadzenia postępowania sądowego

  Rzeczpospolita

  Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 13 maja 2015 r. potwierdził wyłączenie arbitrażu z zakresu zastosowania rozporządzenia Brukseli I i dał zielone światło zakazom prowadzenia postępowania sądowego („anti-suit injunctions”). Zakaz prowadzenia postępowania sądowego (z ang. anti-suit injunction) to instrument znany w krajach anglosaskich. Jego celem jest zapewnienie skuteczności zapisu na sąd polubowny i skierowanie stron do arbitrażu. Strona, która chce powstrzymać swojego przeciwnika od prowadzenia często długich i kosztownych postępowań przed sądami powszechnymi może w niektórych jurysdykcjach wnieść wniosek, by sąd zabronił takich działań, a tym samym „zmusił” przeciwnika do prowadzenia postępowania arbitrażowego. Instytucja ta jest oczywiście obca polskiemu – czy nawet kontynentalnemu – porządkowi prawnemu.

 • Dominik Gałkowski

  Czy nabywca auta ma prawo rękojmi

  Rzeczpospolita z dnia 23.10.2015

  Kwestia nabiera znaczenia w związku z głośną aferą dotyczącą posiadaczy aut produkcji Volkswagen AG. Między innymi w golfach, passatach, audi A3 wyprodukowanych w latach 2009-2015 instalowano oprogramowanie pozwalające na zaniżony odczyt emisji tlenku azotu i CO2. Volkswagen Group Polska potwierdził wprowadzenie na polski rynek prawie 140 tys. takich pojazdów. Prawnicy przygotowujący pozwy przeciw koncernowi jako najważniejszą podstawę prawną roszczeń wskazują właśnie przepisy o rękojmi.

 • Mariusz Haładyj, Rafał Kos

  Szybsze i pewniejsze rozstrzyganie sporów w arbitrażu

  Rzeczpospolita z dnia 25.09.2015

  Rok 2015 przyniósł dwie ważne zmiany dotyczące sądownictwa polubownego w Polsce. Pierwszą wprowadza ustawa z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (dalej: PrRestr). Drugą oczekującą na podpis prezydenta RP nowelizacja z 24 lipca 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (dalej: ustawa ADR). Obie zaczną obowiązywać 1 stycznia 2016 r.

 • Grzegorz Pobożniak

  Jak wspólnik może się bronić przed niechcianą integracją?

  Rzeczpospolita z dnia 27.03.2015

  Dla skutecznego zaskarżenia połączenia spółek nie wystarczy negatywna ocena biznesowa dokonana przez wspólników. Powinny zostać spełnione określone przesłanki. Łączenie spółek kapitałowych, a także kapitałowych i osobowych jest często wykorzystywanym narzędziem zwiększenia efektywności i ograniczenia kosztów, narzędziem, dzięki któremu mogą zostać osiągnięte liczne synergie.

 • 2014

 • Kamil Zawicki

  Koszty mediacji będą zaliczane na poczet kosztów sądowych

  Dziennik Gazeta Prawna z dnia 11.08.2014

  Ministerstwo Gospodarki szacuje, że spory w sprawach gospodarczych kosztują przedsiębiorców ok. 40 mld zł rocznie, postępowanie sądowe trwa średnio 480 dni, zaś oczekiwanie na wykonanie wyroku – kolejne 145 dni. To dlatego utworzony przez MG i resort sprawiedliwości zespół pracuje nad rozwiązaniami, które mają ułatwić i spopularyzować mediację i polubowne rozwiązywanie konfliktów. Kluczowe mają być zachęty finansowe.

 • Dominik Gałkowski

  Pozwy zbiorowe do liftingu

  Rzeczpospolita z dnia 01.08.2014

  Powodem rezygnacji w wielu pozwach grupowych z konkretnych kwot jest mechanizm ujednolicenia roszczeń, który ma uwzględnić „wspólne okoliczności sprawy”. Z tym sformułowaniem jest najwięcej problemów – pojawia się pytanie, o jakie wspólne okoliczności chodzi. Na pewno należy brać pod uwagę te, które decydują o wysokości roszczenia danego członka grupy, a wiec zdarzenie szkodzące oraz jego skutki: rodzaj i rozmiar szkody. Uproszczenie tego mechanizmu pozwoliłoby pełniej wykorzystać postępowanie grupowe.

 • Kamil Zawicki

  Jak wybierać arbitrów

  Dziennik Gazeta Prawna z dnia 06.05.2014

  Czy obowiązujące w Polsce zasady powoływania arbitrów w postępowaniu arbitrażowym odpowiadają standardom międzynarodowym? Adwokat, Kamil Zawicki: TAK. Obecne polskie zasady – zarówno regulacje kodeksowe, jak i regulaminy wiodących instytucji arbitrażowych, przykładowo SAKIG czy SA Lewiatan – odpowiadają założeniom Ustawy Modelowej (UNCITRAL Model Law z 1986, ze zmianami z roku 2006 r.), dając w pierwszej kolejności prymat woli stron.

 • Rafał Kos

  Ważność uchwał a zdatność arbitrażowa

  Dziennik Gazeta Prawna z dnia 23.04.2014

  Czy aktualne brzmienie przepisów kodeksu postępowania cywilnego utrudnia przyjęcie tezy, że spory o ważność uchwał w spółkach handlowych mogą być rozstrzygane w arbitrażu? Adwokat, Rafał Kos – partner w KKG Kubas Kos Gaertner: Nie. Co nie oznacza, że aktualne brzmienie ułatwia wnioskowanie o braku ograniczeń zdatności arbitrażowej wszystkich sporów korporacyjnych.

 • Kamil Zawicki

  Mediacje odciążą sądy

  Dziennik Gazeta Prawna z dnia 17.04.2014

  Popularyzacja polubownych metod rozwiązywania sporów pozwoli zmniejszyć liczbę tradycyjnych postępowań cywilnych z udziałem przedsiębiorców. (…) Adwokat Kamil Zawicki, przewodniczący sekcji rozwiązywania sporów Instytutu Allerhanda oraz partner w KKG Kubas Kos Gaertner, przywołuje wyniki przygotowanego w 2012 r. dla Komisji Europejskiej raportu dotyczącego mechanizmów ADR (alternatywne metody rozstrzygania sporów).

 • Paweł Sikora

  Spółki nie będą zmuszone do przechowywania Monitora Sądowego i Gospodarczego w formie papierowej

  Spółka z o.o. 100/2014

  Przede wszystkim ustawa o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (dalej: ustawa) wprowadza zasadę publikacji Monitora Sądowego i Gospodarczego w formie elektronicznej. Oznacza to rezygnację przez ustawodawcę z utrzymywania papierowej formy publikatora.

 • 2013

 • Kuba Gąsiorowski

  Zawsze jest czas na złożenie lepszej oferty

  Rzeczpospolita z dnia 15.10.2013

  Konkurencja jest siłą napędową gospodarki wolnorynkowej. Przedsiębiorcy rywalizując o względy klientów nieustannie pracują nad nowymi, lepszymi i efektywniejszymi rozwiązaniami oraz produktami. To właśnie konkurencja sprawiła np., że laptopy, czy smartfony, będące swego czasu narzędziami w rękach najlepiej zarabiających, trafiły do szerokiego grona konsumentów. Pojawia się zatem  rzeczywiście pytanie, czy może być coś złego w tym, że przedsiębiorca przejmuje klientów swojego kontrahenta? Zgodnie z polskim prawem – tak, ale tylko  wtedy, gdy narusza to ogólnie przyjęte reguły gry rynkowej.

 • 2011

 • Maciej Durbas

  Alternative Dispute Resolution – Beyond dispute (Alternatywne Rozwiązywanie Sporów – Bezsprzecznie)

  ACQ Magazine

  Maciej Durbas, associate w polskiej kancelarii prawniczej KKG Kubas Kos Gaertner, opowiada dla czasopisma ACQ Magazine o tym, dlaczego obecnie nie kładzie się większego nacisku na „alternatywną” część ADR, które nadal konkuruje z bardziej tradycyjnym postępowaniem sądowym. W wielu przypadkach zalety dobrze przeprowadzonego ARS są bezsprzeczne. Użycie słowa „alternatywne” w pojęciu Alternatywnego Rozwiązywania Sporów wydaje się implikować jakoby te metody, inne od postępowań przed sądem powszechnym, były nietypowe lub stanowiły „wsparcie” dla metod uznanych za „normalne”. Rzeczywistość międzynarodowych sporów komercyjnych dowodzi czegoś zupełnie odmiennego. Obecnie, biznes zbliża się stopniowo do miejsca, gdzie właśnie proces staje się czymś wyjątkowym.

 • Grzegorz Pokrzywka

  Poland’s capital markets (Polski Rynek Kapitałowy)

  ACQ Magazine

  Jak wyglądał 2010 na rynku polskim? W 2010, który był nazwany „rokiem przemian”, wielu inwestorów nie mogło się doczekać 2011, jako pierwszego „normalnego” roku w światowej gospodarce. Dowodu na te odczucia z 2010 można się doszukać w ofertach publicznych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i PKO Banku Polskiego, które odniosły spektakularny sukces. Oczekiwania te się sprawdziły, gdyż wszystkie czynniki makroekonomiczne powróciły do stanu sprzed najgorszych momentów kryzysu, mimo że polska gospodarka nie ucierpiała tak znacząco jak naszych europejskich sąsiadów.

 • Andrzej Kubas

  Skaza na todze

  Rzeczpospolita z dnia 16-17.04.2011

  Gdzie przebiega cienka linia, której nie wolno przekroczyć obrońcy, by w żaden sposób nie zasłużyć na epitet „adwokata mafii”. Mówią o sobie, że nie bronią aniołów, ale oburza ich określenie „adwokat diabła”. Mają dbać o prawo klienta do obrony, jednak często zarzuca się im, że dla klienta prawo łamią. Adwokaci nie mają ostatnio dobrej prasy, znaleźli się na celowniku mediów, a nawet prokuratury.

 • Dominik Gałkowski

  Nie da się wyliczyć szkody za niższe składki do OFE

  Gazeta Prawna z dnia 11.03.2011

  W związku z planowaną obniżką składek OFE, pojawił się pomysł wystąpienia z pozwem zbiorowym przeciwko rządowi. Czy w takiej sprawie istnieje możliwość prowadzenia postępowania grupowego? Szanse na skuteczne wystąpienie z pozwem zbiorowym o odszkodowanie z tytułu planowanych w systemie OFE są znikome z paru powodów. Wystąpienie w ramach postępowania grupowego przed sądem powszechnym z roszczeniem dotyczącym szkody wynikającej z uchwalenia ustawy wprowadzającej w systemie OFE  wymagałoby uprzedniego stwierdzenia niezgodności tej ustawy z konstytucją przez Trybunał Konstytucyjny. Wynika to z regulacji art. 4171 par. 1 k.c., który warunkuje w przypadku szkody wyrządzonej przez wydanie aktu normatywnego, możliwość żądania jej naprawienia stwierdzeniem we właściwym postępowaniu niezgodności tego aktu z konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą.

 • Kamil Zawicki

  Społeczna wrażliwość modna u prawników

  Rzeczpospolita z dnia 07.03.2011

  Świadczenie usług pro bono to podstawowa forma społecznej odpowiedzialności biznesu w Kancelariach. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility) to upowszechniająca się w gospodarczo rozwiniętych krajach koncepcja, zgodnie z którą nastawione na zysk przedsiębiorstwa, w tym wielkie korporacje, powinny uwzględniać w swojej działalności interes społeczny, wymagania ochrony środowiska, a także potrzeby swoich pracowników. Takie podejście staje się już standardem biznesowym, także w międzynarodowych firmach prawniczych, które prowadzą programy oszczędzania energii, papieru, akcje filantropijne czy zapewniają przyjazne warunki pracy.

 • Rafał Kos

  Przedsiębiorcy złożą pozew grupowy przeciw ZUS o zaległe odsetki

  Gazeta Prawna z dnia 03.02.2011

  Przedsiębiorcy, którzy zapłacili składki z odsetkami do ZUS za okres, kiedy wyrejestrowali się z ubezpieczeń, będą domagali się od niego przed sądem odszkodowania. Chcą zwrotu zapłaconych odsetek. Krakowska kancelaria prawna Kubas Kos Gaertner chce w imieniu przedsiębiorców wystąpić do sądu cywilnego z pozwem grupowym przeciwko ZUS. Będą się domagać odszkodowania za to, że urzędnicy ZUS wprowadzali ich w błąd, pozwalając na nieopłacanie składek w czasie, kiedy mieli, ich zdaniem, wyrejestrowaną działalność gospodarczą. Teraz ZUS każe im płacić z odsetkami składki sprzed 20 września 2008 roku, czyli sprzed daty, gdy weszły w życie przepisy formalnie pozwalające na zawieszanie działalności.

 • Kamil Zawicki

  Kiedy można wykorzystywać zdjęcia w internecie bez zgody autora

  Gazeta Prawna z dnia 11.01.2011

  Z cudzych zdjęć możemy korzystać w ramach dozwolonego użytku, a użycie zdjęcia jako informacji nie wymaga powiadomienia jego autora. Przygotowując internetowe publikacje na temat znanego fotografika, często dołączamy do nich zdjęcia wykonane przez omawianego autora. Zamieszczanie w sieci fotografii ulubionego artysty może jednak stanowić naruszenie prawa. – Zasadą jest, że do rozpowszechniania utworu, w tym zamieszczania go w internecie, konieczna jest zgoda uprawnionego z praw autorskich. Sytuacje, gdy wolno wykorzystywać utwory bez zgody autora, to tzw. Dozwolony użytek – wskazuje Kamil Zawicki, partner w kancelarii Kubas, Kos, Gaertner.

 • 2010

 • Kamil Zawicki

  Prezent z internetu można zwrócić w 10 dni

  Gazeta Prawna z dnia 29.12.2010

  Osoba kupująca prezenty w internecie może się wycofać z takiej transakcji (zwrócić prezent) w ciągu 10 dni od dostarczenia towaru. Rozpakowanej płyty nie uda się zwrócić. Z okazji świąt Bożego Narodzenia wielu Polaków otrzymało prezenty, z których nie są zadowoleni. Szczególny problem może pojawić się wówczas, gdy za mała bluzka lub niedziałający zostały kupione przez internet. – Należy pamiętać, iż e-zakupy to nie tylko komfort niewychodzenia z domu i uniknięcia tłumów, ale także ryzyko napotkania nieuczciwego sprzedawcy, który zamiast dostarczenia zamówionego towaru, przesyła bubel – wskazuje Kamil Zawicki, partner w kancelarii Kubas, Kos, Gaertner.

 • Paweł Sikora

  Łatwiej będzie zostać syndykiem

  Gazeta Prawna z dnia 25.10.2010

  Egzamin na licencję syndyka nie będzie zawierał części ustnej, a za złą odpowiedź w teście kandydatom nie zostaną odjęte punkty. Osoby pełniące funkcję syndyka bez licencji będą mogły występować w postępowaniach upadłościowych przez dodatkowe dziewięć miesięcy liczone od wejścia w życie nowych przepisów. Taką poprawkę do projektu ustawy o licencji syndyka przyjęła w piątek komisja sprawiedliwości i praw człowieka. Nowe przepisy będą głosowane na najbliższym posiedzeniu Sejmu. – Planowane stanowią niewątpliwe ułatwienie dla osób starających się o uzyskanie licencji syndyka – wskazuje adwokat Paweł Sikora z kancelarii Kubas, Kos, Gaertner.

 • Rafał Kos

  Deweloper bankrutuje, klient płaci

  Gazeta Prawna z dnia 12.10.2010

  Klient upadłego dewelopera nie może liczyć na zwrot wpłaconej zaliczki. – Brak regulacji tzw. Umowy deweloperskiej, które chroniłyby klientów przed nierzetelnymi praktykami deweloperów, jest istotnym mankamentem rynku nieruchomości – podkreśla adwokat Rafał Kos, partner w kancelarii Kubas, Kos, Gaertner. Problemy krakowskiego Leopard, który był zadłużony na 140 mln zł, czy też wrocławskiej firmy Architect 21 to tylko niektóre przykłady fali bankructw na rynku , jakie miały miejsce w ciągu ostatniego roku. Kupno wiąże się z zadłużeniem na kilkadziesiąt lat. Dlatego też nabywając lokal, należy zwrócić szczególną uwagę na pułapki, które są zastawiane na klientów w umowach deweloperskich. Zazwyczaj ich postanowienia  zabezpieczają bowiem wyłącznie interes sprzedającego.

 • Rafał Kos

  Class action in Poland (Pozwy zbiorowe w Polsce)

  ACQ 09/2010

  W tym miesiącu magazyn ACQ przygląda się zaniedbaniom zawodowym w Wielkiej Brytanii oraz pozwom zbiorowym w Polsce. Rafal Kos jest przedstawicielem polskiej kancelarii prawniczej Kubas Kos Gaertner z siedzibą w Warszawie. Ostatnio przyjęta Ustawa o pozwach zbiorowych stanowi rewolucyjną zmianę w systemie postępowań spornych w Polsce. Ustawa ma w zamierzeniu przenieść do polskiego systemu sporów cywilnych instytucję w prawie amerykańskim znaną jako class action.

 • Dominik Gałkowski

  Class action in Poland (Pozew grupowy w Polsce)

  ACQ 08/2010

  W zeszłym miesiącu Polski parlament uchwalił regulacje stanowiące przełomową zmianę w zakresie przepisów dotyczących postępowania cywilnego. Pan Gałkowski, Partner z polskiej kancelarii prawniczej Kubas Kos Gaertner Adwokaci, rozmawiał z ACQ o nowych uregulowaniach. Według pana Gałkowskiego, ustawa przewiduje w pewnych przypadkach możliwość dochodzenia roszczeń w sprawach dotyczących roszczeń jednego typu w oparciu o identyczne podstawy faktyczne bądź prawne. Obecnie dochodzić ich może grupa przynajmniej 10 osób, pod warunkiem, że znaczące okoliczności faktyczne uzasadniające żądania są takie same dla wszystkich roszczeń.

 • Rafał Kos

  Pozwy zbiorowe: akcjonariusze wspólnie zaskarżą spółkę

  Gazeta Prawna z dnia 20.07.2010

  Polskie spółki giełdowe, które wprowadzają w błąd inwestorów, publikując nierzetelne informacje, najbardziej powinny się obawiać roszczeń grupowych. Inwestorzy mogą zbiorowo występować z roszczeniami za  spadek wartości akcji. Ponadto, grupowo można dochodzić odszkodowań za straty poniesione w przeszłości. Tak jest w USA, gdzie sprawy wytaczane przez akcjonariuszy firmom rozpowszechniającym nierzetelne stanowią najpopularniejszą kategorię pozwów zbiorowych.

 • Dominik Gałkowski

  Wystarczy 10 osób, by złożyć pozew zbiorowy

  Gazeta Prawna z dnia 19.07.2010

  Trudno sobie wyobrazić bardziej widowiskową sprawę niż pierwszy w Polsce pozew zbiorowy. Przedsiębiorcy, którzy potracili majątki w wyniku powodzi, kontra państwo, które nie dopilnowało wałów i nie ostrzegło zawczasu swoich obywateli o niebezpieczeństwie. Wniosek złożą w tym tygodniu. Żądają kilku milionów złotych.

 • Rafał Kos

  Pierwsze pozwy zbiorowe będą gotowe już w lipcu

  Gazeta Prawna z dnia 22.06.2010

  Powództwo grupowe umożliwi dochodzenie roszczeń w sprawie nawet sprzed kilku lat. Ofiary zawalenia się katowickiej hali jako jedne z pierwszych wspólnie złożą pozew. W USA najwięcej postępowań zbiorowych prowadzi się przeciwko spółkom giełdowym. Rodziny ofiar katastrofy pod Smoleńskiem rozważają wystąpienie z pozwem zbiorowym. Jak przekazał „DGP” pełnomocnik poszkodowanych, Rafał Rogalski, jeszcze jest za wcześnie na podjęcie konkretnej decyzji. Nie wiadomo, przeciwko komu należałoby wytoczyć powództwo oraz czy byłoby to korzystniejsze niż prowadzenie indywidualnych spraw.

 • Olga Zajączkowska-Drożdż

  Special Economic Zones in Poland (Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce)

  WCR 06/2010

  Polska gospodarka doświadcza dynamicznego wzrostu. Stanowi ona przykład gospodarki w fazie przejściowej, w której od 1989 roku skutecznie wprowadzano zmiany o charakterze strukturalnym. W celu uwolnienia rynku oraz wspierania konkurencji, Polska wdrożyła szereg unormowań prawnych, program prywatyzacyjny, regulację rynku wymiany walut, przywileje podatkowe dla przedsiębiorstw oraz otwarła rynki finansowe. Polska otworzyła się również na inwestycje zagraniczne typu greenfield (tj. od podstaw).

 • Rafał Kos

  Wyższa emerytura za lokal z hipoteką odwróconą

  Gazeta Prawna z dnia 27.04.2010

  Będą dodatkowe emerytury z kredytów zabezpieczonych hipoteką (to tzw. hipoteka odwrócona). Nie każdy jednak taki kredyt dostanie. Bank zweryfikuje zdolność kredytową wnioskodawcy. Jeśli ktoś się mocno zadłuży, o dodatkowej emeryturze będzie musiał zapomnieć. Gdy kredyt dostanie, czeka go wydatek na ubezpieczenie nieruchomości, które – według ustawy – ma być obowiązkowe.

 • Magdalena Jabczuga-Kurek

  Przedsiębiorca nie powinien stracić

  Rzeczpospolita z dnia 30.03.2010

  Konsument, który zawarł umowę na odległość i zniszczył lub uszkodził kupioną rzecz, ma obowiązek zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia. W przypadku konsumenckiej sprzedaży na odległość, czyli np. w sklepie internetowym, lub też sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa np. od akwizytora konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży. Ma na to dziesięć dni i nie musi podawać przyczyny rezygnacji z transakcji. Przy sprzedaży na odległość termin ten biegnie od dnia wydania rzeczy, a przy sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa od dnia zawarcia umowy.

 • Olga Zajączkowska-Drożdż

  Privatisation in Poland (Wielka prywatyzacja w Polsce)

  WCR 03/2010

  Zamierzeniem Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2008 – 2011 jest prywatyzacja 802 spółek Skarbu Państwa działających w wielu sektorach gospodarki. W tym celu Ministerstwo Skarbu Państwa przygotowało „Plan prywatyzacji na lata 2008 – 2011”, który został przyjęty przez Radę Ministrów w kwietniu 2008 roku a następnie został zaktualizowany na początku 2010 roku. Plan prywatyzacji zakłada również sprzedaż 54 strategicznych z punktu widzenia polskiej gospodarki spółek, które mają zostać sprywatyzowane w latach 2009 – 2010, zgodnie z Planem prywatyzacji 15 spółek do końca 2009 roku i 39 spółek do końca 2010 roku…

 • Rafał Kos

  Sądownictwo: wady i zalety nowego systemu protokołowania rozpraw

  Gazeta Prawna z dnia 16.03.2010

  Ministerstwo Sprawiedliwości chce przyspieszyć przebieg rozpraw przed sądem. W tym celu już od lipca postępowania sądowe nie będą protokołowane na papierze, tylko nagrywane. Od lipca rozprawy sądowe mają być nagrywane w formie dźwięku i obrazu. Dzięki takim zmianom w kodeksie postępowania cywilnego Ministerstwo Sprawiedliwości chce unowocześnić procedury sądowe.

 • Szymon Buniak

  Legal landscape (Sytuacja prawna)

  ACQ 2010

  Jakich trendów należy się spodziewać w międzynarodowym prawie o działalności gospodarczej w nadchodzącym roku? „Nie sądzę, abyśmy mieli zobaczyć wiele nowych trendów. Nadal będziemy świadkami starań rządów i parlamentów opanowania światowego kryzysu ekonomicznego podczas gdy nowe problemy będą się pojawiać, mimo że trwa on już jakiś czas. To znacznie utrudnia prognozowanie i neutralizację zagrożeń.”

 • 2009

 • Pozwy zbiorowe: mniej nadziei, więcej lęków

  Rzeczpospolita z dnia 17.12.2009

  Im bliżej dopuszczenia grupowego dochodzenia roszczeń, tym mniej entuzjastycznie oceniane jest to narzędzie. Zweryfikuje je zapewne praktyka. Wczoraj o wadach i zaletach tej nowej instytucji w polskim prawie rozmawiali w redakcji „Rzeczpospolitej” zaproszeni eksperci.

 • Rafał Kos

  Pozwy zbiorowe obniżą koszty sądowych postępowań

  Gazeta Prawna z dnia 15.12.2009

  Trzy pytania do Rafała Kosa, partnera w Kancelarii Kubas, Kos, Gaertner – Adwokaci spółka partnerska – Pozwy grupowe, wbrew wielu sceptykom, nie okazały się w Europie prawniczym narzędziem szantażu wobec przedsiębiorców. Przeprowadzone badania nie wykazały, by z powodu ich wprowadzenia spadła liczba bądź też skala inwestycji zagranicznych w innych państwach.

 • Rafał Kos

  Pozwy zbiorowe prawniczym eldorado?

  Rzeczpospolita z dnia 20.11.2009

  Nowa instytucja może zmienić nie tylko system wymiaru sprawiedliwości, ale także rynek usług prawniczych, dając kancelariom szansę na dodatkowe zarobki. Uchwalona ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym wprowadzi możliwość wspólnego procesowania się o odszkodowania. Jej regulacje mogą się stać orężem konsumentów walczących z producentami wadliwych wyrobów czy drobnych akcjonariuszy pokrzywdzonych przez spółki.

 • Rafał Kos

  The Latest Changes in Polish Company Law (Ostatnie zmiany w polskim prawie spółek)

  Executive View z dnia 11.09.2009

  Ważna poprawka do polskiego kodeksu spółek handlowych została wprowadzona w dniu 1 sierpnia 2009 r. w sprawie praw akcjonariuszy spółek publicznych.  Szczególnie ważne dla zagranicznych akcjonariuszy polskich spółek publicznych jest nowa możliwość uczestniczenia w dorocznym walnym zgromadzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz posiadanie prawa do głosowania przez pełnomocnika.

 • Dominik Gałkowski

  Green shoots (Pierwsze oznaki poprawy)

  ACQ Volume 8 Issue 6

  W czasie najgorszej recesji, która, jak się przewiduje już minęła, pojawiają się oznaki  ponownego odbicia się wielu gospodarek.  ACQ rozmawia z ekspertami o podnoszeniu się z upadku.  ACQ rozmawia z panem  Dominikiem Gałkowskim, partnerem w Kancelarii Kubas, Kos, Gaertner na temat tego, jak Polska wyszła z kryzysu.

 • Kamil Zawicki

  Nowelizacja ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

  Newsletter AHK Prawo i Podatki, 8/2009

  Przewlekłość szeroko pojętych postępowań sądowych czy przygotowawczych jest przykrą przypadłością polskiego wymiaru sprawiedliwości, wpływającą negatywnie na postrzeganie całokształtu Państwa. Przewlekłość ta jest cechą, z którą polski ustawodawca, po latach wielu zaniedbań, stara się walczyć na licznych frontach, począwszy od reorganizacji sądów czy prokuratur, poprzez liczne, kompleksowe zmiany w przepisach normujących postępowania.

 • Agata Książek

  Ujawnianie informacji objętych tajemnicą bankową biurom informacji gospodarczej

  Newsletter AHK Prawo i Podatki, 8/2009

  Informacje o  zaległościach w spłacie zobowiązań, powstałych z tytułu umów zawieranych z bankiem, objęte są tajemnicą bankową, której bank nie może – co do zasady – ujawnić osobom trzecim bez zgody beneficjenta tajemnicy. W określonych sytuacjach bezpieczeństwo obrotu gospodarczego wymaga jednak udostępnienia tego typu danych szerszemu kręgowi podmiotów.

 • Rafał Kos

  Gdy menadżer działa na szkodę spółki

  Forbes 07/2009

  Polskie orzecznictwo dokonało istotnego zwrotu w ocenie przesłanek, od których zależy możliwość pociągnięcia kadry zarządzającej do odpowiedzialności przez spółkę niezadowoloną z jakości sprawowanego zarządu. Jak dotychczas wyglądał standardowy schemat? Otóż, żeby zostać pociągniętym do odpowiedzialności przez spółkę menadżer musiał zachować się w sposób bezprawny, czyli naruszyć swoje określone obowiązki, wynikające z przepisów ustawy lub ze statutu spółki.

 • Kamil Zawicki

  Nowe zasady uznawania orzeczeń sądów zagranicznych

  Newsletter AHK Prawo i Podatki, 7/2009

  Od dnia 1.07.2009 r. obowiązują nowe zasady uznawania zagranicznych orzeczeń sądów państwowych, wprowadzone zmiany mają niewątpliwie charakter fundamentalny. Dotychczas co do zasady zagraniczne orzeczenie sądu uzyskiwało moc prawną na równi z orzeczeniem sądu polskiego dopiero po prawomocnym uznaniu, co wymagało wydania przez sąd polski postanowienia po przeprowadzeniu specjalnego postępowania, tzw. delibacyjnego.

 • Agata Książek

  Ubezpieczenie wierzytelności przenoszonych w ramach factoringu

  Newsletter AHK Prawo i Podatki, 6/2009

  Często się zdarza, że wierzytelności, które banki nabywają w ramach faktoringu, są ubezpieczone od ryzyka ich niezaspokojenia przez dłużnika. Bank finansujący faktoranta nierzadko jest zainteresowany tym, aby faktorant, w ramach zabezpieczenia wierzytelności banku wynikających z umowy faktoringu, dokonał również przelewu na bank wierzytelności o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego wynikających z takiego ubezpieczenia.

 • Kamil Zawicki

  Nowe technologie w procedurze cywilnej, elektroniczne postępowanie upominawcze

  Newsletter AHK Prawo i Podatki, 6/2009

  Od pewnego czasu można zauważyć tendencję ustawodawczą do coraz szerszego wykorzystywania nowoczesnych technologii w ramach postępowania cywilnego. Ostatnim rozwiązaniem na drodze do szerszej informatyzacji postępowania cywilnego jest wprowadzenie elektronicznego postępowania upominawczego. Te postanowienia wejdą w życie z dniem 1.01.2010 r.

 • Agata Książek

  Przelew wierzytelności z gwarancji bankowej

  Newsletter AHK Prawo i Podatki, 4/2009

  Starając się uzyskać od swojego kontrahenta zabezpieczenie wierzytelności w postaci gwarancji bankowej, należy rozważyć, czy gwarancja ta ma być gwarancją przenoszalną, czyli taką, z której wierzytelności podlegają przeniesieniu na inny podmiot oraz na jakie ewentualnie podmioty przelew ten miałby być dokonany.

 • Kamil Zawicki

  Ograniczenia co do podnoszenia zarzutów formalnych w postępowaniu cywilnym

  Newsletter AHK Prawo i Podatki, 04/2009

  Przy obecnej tendencji do zaostrzania przepisów procedury cywilnej warto pamiętać o regulacji zawartej w art. 162 k.p.c. Wprawdzie nie jest to przepis nowy, niemniej jednak w ostatnich latach sądy coraz częściej sięgają po to „narzędzie” łatwego oddalenia zarzutów podnoszonych przez strony w środkach zaskarżenia, stąd też nie tylko warto, ale wręcz niezbędnym jest mieć na uwadze tę regulację.

 • Agata Książek

  Zastaw rejestrowy na udziałach przyszłych

  Newsletter AHK Prawo i Podatki, 03/2009

  W praktyce, w sytuacji, gdy bank udziela kredytu na zakup udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, ten sam bank wymaga często ustanowienia przez kredytobiorcę zabezpieczenia swoich wierzytelności na nabywanych udziałach, które nierzadko jest zabezpieczeniem o charakterze podstawowym.

 • Kamil Zawicki

  Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego z dnia 5 grudnia 2008

  Newsletter AHK Prawo i Podatki, 03/2009

  Dnia 5 grudnia 2008 roku, Sejm uchwalił kolejną ustawę, zmieniającą w sposób systemowy kodeks postępowania cywilnego. Ustawodawca we wspomnianej ustawie kontynuuje reformę części IV Kodeksu postępowania cywilnego, dotyczącej międzynarodowego postępowania cywilnego, oraz „zakorzenia” w Kodeksie regulacje, zawarte w rozporządzeniach (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady.

 • Agata Książek

  Znaczenie nowelizacji przepisu art. 358 k.c. dla banków udzielających kredytów dewizowych

  Newsletter AHK Prawo i Podatki, 02/2009

  W dniu 24 stycznia 2009 roku weszła w życie zmiana przepisu art. 358 Kodeksu cywilnego. Przed tą datą omawiany przepis wprowadzał zasadę, że z zastrzeżeniem wyjątków ustawowych zobowiązania pieniężne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej mogły być wyrażane tylko w pieniądzu polskim. Z obecnej treści tego przepisu wynika, że dopuszczalne jest określenie wysokości zobowiązania w walucie obcej.

 • Kamil Zawicki

  Możliwość zawarcia ugody w postępowaniu przed Sądem Najwyższym w najnowszym orzecznictwie

  Newsletter AHK Prawo i Podatki, 02/2009

  W postanowieniu z 17 października 2008 r. (sygn. I CSK 552/07) Sąd Najwyższy stwierdził, że powód może cofnąć pozew za zgodą pozwanego na każdym etapie sprawy – także w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym. W sprawie, w której zostało wydane powyższe postanowienie, jedna ze stron postępowania wniosła skargę kasacyjną od orzeczenia sądu II instancji.

 • Andrzej Kubas, Dominik Gałkowski, Kamil Zawicki, Rafał Kos

  Bucking global trends. How Poland is Resisting the Crunch (Opierając sie tendencją globalnym. Jak Polska stawia opór kryzysowi)

  Corporate UK 01/2009

  Bieżący kryzys ekonomiczny dotyka światowe rynki na szereg różnych sposobów.  Niektóre państwa mają trudności w uporaniu się z gwałtownym spowolnieniem gospodarczym, podczas gdy inne wychodzą w zasadzie bez szwanku w porównaniu do nich.  Przykładem tych ostatnich jest Polska, państwo utrzymujące się na powierzchni dzięki wzrostowi eksportu, produkcji przemysłowej i rosnącym poziomom bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ).  Ruth Saunders rozmawiała z partnerami Kubas Kos Gaertner, jednej z wiodących kancelarii prawnych w Polsce, aby dowiedzieć sie więcej.

 • Kamil Zawicki

  Zabezpieczenie roszczeń w krajowym postępowaniu arbitrażowym

  Newsletter AHK Prawo i Podatki, 01/2009

  Od dnia 17.10.2005 r. (od wejścia w życie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego), ustawa przewiduje wprost możliwość zabezpieczenia roszczeń dochodzonych przed polskim sądem arbitrażowym zarówno przez sąd powszechny (art. 1166 k.p.c.), jak i przez sąd polubowny (art. 1181 k.p.c.), przy czym strony arbitrażu mogą pozbawić sąd arbitrażowy kompetencji do orzekania o zabezpieczeniu.

 • 2008

 • Dominika Rogoń

  Zmiany w ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów – cz. II

  Newsletter AHK Prawo i Podatki, 12/2008

  Poniżej przedstawione zostaną kolejne najistotniejsze zmiany ustawy o zastawie rejestrowym („u.z.r.”), które weszły w życie z dniem 11 stycznia 2009 roku. Nowelizacja znosi miesięczny termin na złożenie wniosku o wpis zastawu do rejestru. W przypadku, gdy zastawca, zastawnik lub dłużnik posiada miejsce zamieszkania (siedzibę) poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, we wniosku o wpis wpisuje się ponadto adres dla doręczeń w Polsce.

 • Dominik Gałkowski

  Planning ahead in Poland (Planowanie na przyszłość w Polsce)

  Corporate INT 12/2008

  Brak ekspozycji Polski na rynek subprime oznacza, że bieżący globalny kryzys finansowy wywiera jedynie ograniczony wpływ na sytuację gospodarczą w Polsce, jako że banki nie posiadają portfela złych kredytów, które mogą zagrozić ich płynności.   Zgodnie z opublikowanymi danymi, sektor bankowy w Polsce charakteryzuje się nadwyżką lokat wobec kredytów.  Co więcej, banki działają jako spółki akcyjne, co ogranicza wpływ potencjalnych problemów zagranicznych właścicieli na sytuację ich polskich przedsiębiorstw zależnych.

 • Dominika Rogoń

  Zmiany w ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów – cz. I

  Newsletter AHK Prawo i Podatki, 12/2008

  W dniu 5 września 2008 roku uchwalono ustawę o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz o zmianie innych ustaw, która wejdzie w życie z dniem 11 stycznia 2009 roku („Nowelizacja”). Nowelizacja usuwa szereg istniejących dotąd wątpliwości, jak również „modernizuje” ponad 10-letnią instytucję zastawu rejestrowego, dostosowując ją do potrzeb nowoczesnej praktyki. W kolejnych dwóch tekstach przedstawione zostaną najbardziej istotne zmiany ustawy o zastawie rejestrowym („u.z.r.”)…

 • Wojciech Knawa

  Wpływ ogłoszenia upadłości na zapis na sąd polubowny oraz wyroki arbitrażowe

  Newsletter AHK Prawo i Podatki, 12/2008

  Dla przedsiębiorców poddających spory pod rozstrzygnięcie sądów arbitrażowych niezwykle istotne kwestie powstają na styku postępowania arbitrażowego oraz prawa upadłościowego. Kwestie te widoczne są przy określeniu skutków, jakie wywołuje upadłość jednej ze stron sporu arbitrażowego na wyroki arbitrażowe wydane jeszcze przed ogłoszeniem upadłości.

 • Agata Książek

  Zastaw na papierach wartościowych zdematerializowanych

  Dziennik. Polska, Europa, Świat. z dnia 20.11.2008

  Zastaw na prawach z papierów wartościowych jest w praktyce bankowej jednym z bardziej popularnych zabezpieczeń wierzytelności. Obecnie ze względu na stały rozwój rynku finansowego istotne znaczenie ma zastaw na papierach wartościowych zdematerializowanych, istniejących w postaci zapisów na odpowiednich rachunkach (rejestrach).

 • Dominika Rogoń

  Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy

  Dziennik. Polska, Europa, Świat. z dnia 20.11.2008

  W praktyce popularne jest zabezpieczenie wierzytelności w postaci zastawu rejestrowego na maszynach i urządzeniach, wyposażeniu hali produkcyjnej bądź na zapasach magazynowych kredytobiorcy. W świetle ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów jest to zastaw na zbiorze rzeczy oznaczonych co do gatunku albo na zbiorze rzeczy ruchomych stanowiącym całość gospodarczą, choćby jego skład był zmienny (art. 7 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy).

 • Arkadiusz Radwan

  Odpowiedzialność cywilna a uznaniowość decyzji członków zarządu spółek kapitałowych

  Dziennik. Polska, Europa, Świat. z dnia 20.11.2008

  Mądrość ludowa uczy, że nie ma zysku bez ryzyka. Z tego samego źródła pochodzi inne przysłowie, mianowicie: jeśli się nawarzyło piwa, to trzeba je wypić. Te dwa przysłowia o uniwersalnym przesłaniu trafnie oddają również kluczowy aspekt problematyki cywilnoprawnej odpowiedzialności członków zarządu za działania związane z pełnieniem funkcji w ramach organu spółki: z jednej strony bowiem menedżerowie zobowiązani są do pomnażania majątku spółki, co wymaga niekiedy podejmowania ryzyka gospodarczego, z drugiej zaś ich działania nie mogą być całkowicie dowolne i wyjęte spod jakiejkolwiek weryfikacji pod kątem legalności.

 • Mirosław Cejmer

  Wiążące polecenia a odpowiedzialność wobec spółki

  Dziennik. Polska, Europa, Świat. z dnia 20.11.2008

  Z art. 207 kodeksu spółek handlowych można wywieść wniosek, że członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązani są do wykonywania uchwał wspólników zawierających polecenia dotyczące prowadzenia spraw spółki, o ile nic innego nie wynika z umowy spółki. Słuszność powyższej tezy potwierdza jednoznacznie przepis art. 219 § 2 k.s.h., który w przeciwieństwie do reguł właściwych dla spółki akcyjnej (art. 3751 k.s.h.) adresuje zakaz wydawania poleceń w zakresie zarządzania spółką z o.o. tylko do rady nadzorczej, nie odnosząc go do zgromadzenia wspólników.

 • Wojciech Knawa

  Czy w arbitrażu z udziałem Państwa obowiązuje zasada poufności?

  Newsletter AHK Prawo i Podatki, 11/2008

  Zasadą arbitrażu jest poufność. Ma ona na celu zapewnienie szybkości postępowania, ochronę tajemnicy handlowej, dobrego imienia stron oraz ograniczenia ryzyka kolejnego sporu. Zasada ta wytworzyła się wraz z rozwojem arbitrażu, który dotyczył jednak sporów prywatnych. Obecnie, stroną postępowań arbitrażowych bywa również i Państwo; jest to szczególnie widoczne w przypadku spraw dotyczących dwustronnych traktatów inwestycyjnych (BIT).

 • Dominika Rogoń

  Rachunek escrow a rachunek powierniczy

  Newsletter AHK Prawo i Podatki, 11/2008

  Wiele banków ma w ofercie produkt pod nazwą „rachunek escrow”. Określeniem tym nie posługuje się żaden przepis. W praktyce jest to rachunek bankowy zakładany zwykle na podstawie trójstronnej umowy – najczęściej między sprzedającym i kupującym oraz bankiem, na potrzeby rozliczeń w ramach umowy sprzedaży.

 • Rafał Kos

  Finanse kancelarii muszą być ujawniane

  Gazeta Prawna z dnia 07.10.2008

  Kodeks etyki zawodowej zabrania reklamy usług kancelarii prawnych. Dopuszczalne jest jednak informowanie o świadczonej pomocy prawnej. Prawnicy niechętnie podają dane o swojej działalności, a w szczególności dane o przychodach kancelarii.

 • Wojciech Knawa

  Granice swobody w stosowaniu prawa w postępowaniu przed sądami arbitrażowymi

  Newsletter AHK Prawo i Podatki, 10/2008

  Sądy arbitrażowe nie mają bezwzględnego obowiązku stosowania prawa polskiego. Podstawą ich działania jest bowiem umowa stron, stąd też to właśnie strony decydują na podstawie jakich przepisów dochodzi do rozstrzygnięcia ich spraw. Swoboda przyznana sądom arbitrażowym nie jest jednak absolutna, granice jej wyznacza bowiem klauzula porządku publicznego.

 • Iwona Karasek

  Zmiany w regulacji hipoteki – cz. II

  Newsletter AHK Prawo i Podatki, 10/2008

  W sejmie rozpatrywane są dwa projekty nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece (http://orka.sejm.gov.pl/projustall6.html) a wprowadzenie ich w najbliższym czasie jest praktycznie przesądzone. Warto zatem już teraz im się przyjrzeć, by móc zawczasu przygotować się na nie. Poniżej zostaną przedstawione kolejne, najistotniejsze dla praktyki przyszłe zmiany.

 • Wojciech Knawa

  Związanie sądu arbitrażowego wskazaniami sądu państwowego

  Newsletter AHK Prawo i Podatki, 09/2008

  Sądy państwowe, uchylając wyroki sądów arbitrażowych, przedstawiają oceny prawne oraz wskazania, wytykając błędy, których dopuściły się sądy arbitrażowe. Jednakże, tak obowiązujące prawo, jak i orzecznictwo Sądu Najwyższego, nie udzielają wprost odpowiedzi na podstawowe pytanie, czy wskazania sądów państwowych wiążą sądy arbitrażowe.

 • Dominik Gałkowski

  Company Formation around the world, Poland (Zakładanie spółek na świece, Polska)

  Corporate INT 08/2008

  Prawie dwie dekady po udanym wprowadzeniu reform gospodarczych, Polska dokonała transformacji z ospałej scentralizowanej gospodarki na jedną z najbardziej skutecznych gospodarek Europy, ze wskaźnikiem rocznego wzrostu często przekraczającym sześć procent.   Kubas Kos Gaernter specjalizuje się w kompleksowych usługach prawnych dla podmiotów gospodarczych i posiada wieloletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy polskim spółkom jak i zagranicznych przedsiębiorstwom otwierającym tu swoje interesy.

 • Dominik Gałkowski

  The economic diversity of Central & Eastern Europe (Gospodarcza różnorodność Europy Środkowo-Wschodniej)

  Corporate INT 05/2008

  Rozciągając się od państw bałtyckich na północy do Bałkanów na południu, region Europy Środkowo-Wschodniej to olbrzymi obszar geograficzny.  Aczkolwiek pojęcie Europy Środkowo-Wschodniej stanowi wygodny skrót używany do określania dawnych państw komunistycznych, które leżą pomiędzy Europą Zachodnia a Rosją, pomija ono to, że państwa komunistyczne tworzące ten region istotnie różnią się między sobą zarówno pod względem kultury jak i struktury gospodarki.  Jednym wspólnym czynnikiem, jednakże, jest restrukturyzacja gospodarcza i fala masowej prywatyzacji, która trwa, w większym lub mniejszym zakresie, w każdym państwie od wczesnych lat 1990-ych.

 • Kamil Zawicki

  Odpowiedzialność członków zarządu

  Prawo w firmie 2008

  Podstawowym zadaniem członków zarządu jest należyte wykonywanie powierzonych im zadań. Niejednokrotnie zdarza sie jednak, ze swoim działaniem mogą wyrządzić szkodę albo samej spółce, albo jej kontrahentom czy wierzycielom. Grozi im za to nie tylko zwolnienie z pełnionej funkcji, ale także pociągnięcie do dalej idącej odpowiedzialności.

 • Dominik Gałkowski

  Soft law w umowach handlowych z zagranicznymi partnerami

  Prawo w firmie 2008

  Szukając możliwości rozwoju, polscy przedsiębiorcy coraz częściej interesują sie zagranicznymi rynkami. Zawarcie umowy handlowej z kontrahentem z innego kraju jest jednak często bardzo czasochłonne i napotyka wiele przeszkód. Można je ominąć, korzystając z tzw. soft law, czyli zbioru norm quasi-prawnych.

 • Rafał Kos

  Wybierz dla swojej firmy najlepszą formę prawną

  Prawo w firmie 2008

  Jedna z fundamentalnych decyzji, jakie musi podjąć każdy przedsiębiorca, dotyczy formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. Jeszcze niedawno można było wybierać tylko miedzy spółkami osobowymi a kapitałowymi. Dziś wybór jest znacznie szerszy – polscy przedsiębiorcy mogą sięgać po nowoczesne, skomplikowane formy prawne, które pozwalają na minimalizacje ryzyka i zwiększanie zysku.