"Well-reputed disputes boutique with notable capabilities in domestic and international arbitration. Also has a strong team of litigators and solid experience in class action cases."
Chambers and Partners 2020

DISPUTE RESOLUTION & ARBITRATION LAW FIRM OF THE YEAR
Rzeczpospolita Daily 2019

"Certainly a solid brand in the field."
Chambers and Partners 2019

"Has a strong team of litigators."
Chambers and Partners 2018

"Notable experience in class action cases."
Chambers and Partners 2018

Kim jesteśmy?

Kubas Kos Gałkowski jest kancelarią prawną o mocno ugruntowanej pozycji potwierdzonej rankingami prowadzonymi zarówno w Polsce, jak i za granicą. Świadczymy usługi prawne na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców już od 25 lat.

Czytaj całość

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, przed sądami powszechnymi pierwszej i drugiej instancji oraz przed sądami administracyjnymi. Zastępujemy naszych Klientów także przed sądami polubownymi, a ponadto współpracujemy z kancelariami zagranicznymi w transgranicznych postępowaniach sądowych i arbitrażowych, co pozwala na wymianę doświadczeń oraz łączenie sił w trosce o dobro Klienta.

Czytaj całość

Prawo spółek / M&A

Wspomagamy naszych partnerów biznesowych w skomplikowanych i wymagających fachowej wiedzy przedsięwzięciach, doradzamy na każdym etapie realizowanych zamierzeń, począwszy od opracowania struktury prawnej i strategii przedsięwzięć aż do ich efektywnego wdrożenia. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną, co wymaga szczególnego, interdyscyplinarnego podejścia do zadań realizowanych w ramach współpracy z Klientem. Zapewniamy obsługę prawną na najwyższym poziomie, przy zachowaniu zasady: wysoka jakość, za rozsądną cenę.

Czytaj całość

Restrukturyzacja / Upadłość

Wspieramy przedsiębiorców w negocjacjach, opracowywaniu dokumentacji porozumień restrukturyzacyjnych, toczących się z ich udziałem postępowaniach upadłościowych (zarówno po stronie dłużnika, jak i wierzyciela), a także na etapie przed ogłoszeniem upadłości – dbając o zapewnienie prawidłowości podejmowanych przez Klientów działań.

Czytaj całość

Bankowość / Finanse

Wspomagamy naszych Klientów w skomplikowanych i wymagających fachowej wiedzy przedsięwzięciach. Opracowujemy dla nich kompleksowe dokumentacje prawne produktów bankowych, adresowanych zarówno do konsumentów, jak i przedsiębiorców. Opracowane przez nas wzory umów i rozwiązań prawnych znajdują zastosowanie w produktach, których wolumen opiewa na setki milionów złotych.

Czytaj całość

Nieruchomości

Dokonując wszechstronnych analiz wskazujemy inwestorom właściwe i optymalne dla nich rozwiązania, pozwalające zredukować do minimum ryzyka związane z nabywaniem oraz zbywaniem nieruchomości. Z powodzeniem reprezentujemy naszych Klientów w ramach postępowań mających na celu odzyskiwanie nieruchomości i innych składników mienia bezprawnie przejętych przez Skarb Państwa w poprzednim ustroju. W kompleksowy sposób wspieramy też przedsiębiorców w prowadzonych przez nich procesach inwestycyjnych, w szczególności w odniesieniu do inwestycji budowlanych.

Czytaj całość

Postępowanie grupowe (Class Action)

Kancelaria Kubas Kos Gałkowski była istotnie zaangażowana w proces wprowadzania do polskiego systemu prawnego możliwości wnoszenia pozwów zbiorowych na wzór amerykańskiej class action od samego początku procesu legislacyjnego ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Na zlecenie Biura Analiz Kancelarii Sejmu RP prof. Andrzej Kubas oraz mec. Rafał Kos przygotowywali opinię prawną o projekcie ustawy, ponadto mec. Rafał Kos uczestniczył również w charakterze eksperta w posiedzeniach Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Ponadto Kancelaria Kubas Kos Gałkowski obecna jest także podczas wszystkich ważniejszych wydarzeń w kraju, które mają na celu ocenę regulacji powództw grupowych.

Czytaj całość

Compliance

W oparciu o nasze długoletnie doświadczenie, w tym w zakresie sytuacji kryzysowych, proaktywnie pomagamy klientom we wdrażaniu programów compliance i kontroli wewnętrznej, zapewniających zgodność działalności z prawem zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Przeprowadzamy audyty compliance, doradzamy na każdym etapie tworzenia działalności, wpieramy w zakresie zarządzania ryzykiem w celu zniwelowania go do dopuszczalnego poziomu. Uwzględniamy specyfikę branży i pomagamy zarządzać sytuacjami kryzysowymi.

Czytaj całość

International Desk

Współpraca międzynarodowa stanowi ważny element naszej działalności. Poprzez działalność w międzynarodowych izbach przemysłowo – handlowych oraz współpracę z kancelariami z Niemiec, Włoch oraz Francji możemy zagwarantować naszym Klientom szybkie i efektywne dostarczenie rozwiązań prawnych również w przypadku dużych, wielowątkowych procesów. Kooperacja ta umożliwia także oferowanie kompleksowych usług prawnych w zakresie transakcji międzynarodowych, z uwzględnieniem zagranicznej jurysdykcji.

Czytaj całość

ClassAction.pl

Dowiedz się więcej na temat postępowań grupowych w Polsce i na świecie.

Czytaj całość

Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Fundusze europejskie - dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.