"Respected for handling significant commercial litigation cases in a variety of sectors, including insurance, public procurement and unfair competition."
Chambers and Partners 2021

"Assists with contentious cases relating to EU law. Also acts for individual clients."
Chambers and Partners 2021

"The firm is very good at complex legal problems, both procedural and substantive, as well as finding and crafting persuasive arguments regarding novel questions of law. They are well suited for appellate work."
Benchmark Litigation 2021

"KKG are a top-tier litigation firm."
Benchmark Litigation 2021

Kim jesteśmy?

Kubas Kos Gałkowski jest kancelarią prawną o mocno ugruntowanej pozycji potwierdzonej rankingami prowadzonymi zarówno w Polsce, jak i za granicą. Świadczymy usługi prawne na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców już od 29 lat.

Czytaj całość

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, przed sądami powszechnymi pierwszej i drugiej instancji oraz przed sądami administracyjnymi. Zastępujemy naszych Klientów także przed sądami polubownymi, a ponadto współpracujemy z kancelariami zagranicznymi w transgranicznych postępowaniach sądowych i arbitrażowych, co pozwala na wymianę doświadczeń oraz łączenie sił w trosce o dobro Klienta.

Czytaj całość

Energy & Natural Resources

Naszym Klientom z branży energetycznej zapewniamy profesjonalne wsparcie we wszystkich aspektach i na wszystkich etapach ich działalności. Doradzaliśmy przedsiębiorstwom obrotu, dystrybucji i wytwarzania energii elektrycznej w źródłach konwencjonalnych i odnawialnych oraz paliw ciekłych. Obsługujemy przedsiębiorstwa zintegrowane pionowo, przedsiębiorców, a także ich oddziały.

Czytaj całość

Prawo spółek / M&A

Wspomagamy naszych partnerów biznesowych w skomplikowanych i wymagających fachowej wiedzy przedsięwzięciach, doradzamy na każdym etapie realizowanych zamierzeń, począwszy od opracowania struktury prawnej i strategii przedsięwzięć aż do ich efektywnego wdrożenia. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną, co wymaga szczególnego, interdyscyplinarnego podejścia do zadań realizowanych w ramach współpracy z Klientem. Zapewniamy obsługę prawną na najwyższym poziomie, przy zachowaniu zasady: wysoka jakość, za rozsądną cenę.

Czytaj całość

Restrukturyzacja / Upadłość

Wspieramy przedsiębiorców w negocjacjach, opracowywaniu dokumentacji porozumień restrukturyzacyjnych, toczących się z ich udziałem postępowaniach upadłościowych (zarówno po stronie dłużnika, jak i wierzyciela), a także na etapie przed ogłoszeniem upadłości – dbając o zapewnienie prawidłowości podejmowanych przez Klientów działań.

Czytaj całość

Bankowość / Finanse

Wspomagamy naszych Klientów w skomplikowanych i wymagających fachowej wiedzy przedsięwzięciach. Opracowujemy dla nich kompleksowe dokumentacje prawne produktów bankowych, adresowanych zarówno do konsumentów, jak i przedsiębiorców. Opracowane przez nas wzory umów i rozwiązań prawnych znajdują zastosowanie w produktach, których wolumen opiewa na setki milionów złotych.

Czytaj całość

Nieruchomości

Dokonując wszechstronnych analiz wskazujemy inwestorom właściwe i optymalne dla nich rozwiązania, pozwalające zredukować do minimum ryzyka związane z nabywaniem oraz zbywaniem nieruchomości. Z powodzeniem reprezentujemy naszych Klientów w ramach postępowań mających na celu odzyskiwanie nieruchomości i innych składników mienia bezprawnie przejętych przez Skarb Państwa w poprzednim ustroju. W kompleksowy sposób wspieramy też przedsiębiorców w prowadzonych przez nich procesach inwestycyjnych, w szczególności w odniesieniu do inwestycji budowlanych.

Czytaj całość

Postępowanie grupowe (Class Action)

Kancelaria Kubas Kos Gałkowski była istotnie zaangażowana w proces wprowadzania do polskiego systemu prawnego możliwości wnoszenia pozwów zbiorowych na wzór amerykańskiej class action od samego początku procesu legislacyjnego ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Na zlecenie Biura Analiz Kancelarii Sejmu RP prof. Andrzej Kubas oraz mec. Rafał Kos przygotowywali opinię prawną o projekcie ustawy, ponadto mec. Rafał Kos uczestniczył również w charakterze eksperta w posiedzeniach Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Ponadto Kancelaria Kubas Kos Gałkowski obecna jest także podczas wszystkich ważniejszych wydarzeń w kraju, które mają na celu ocenę regulacji powództw grupowych.

Czytaj całość

Compliance

W oparciu o nasze długoletnie doświadczenie, w tym w zakresie sytuacji kryzysowych, proaktywnie pomagamy klientom we wdrażaniu programów compliance i kontroli wewnętrznej, zapewniających zgodność działalności z prawem zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Przeprowadzamy audyty compliance, doradzamy na każdym etapie tworzenia działalności, wpieramy w zakresie zarządzania ryzykiem w celu zniwelowania go do dopuszczalnego poziomu. Uwzględniamy specyfikę branży i pomagamy zarządzać sytuacjami kryzysowymi.

Czytaj całość

International Desk

Współpraca międzynarodowa stanowi ważny element naszej działalności. Poprzez działalność w międzynarodowych izbach przemysłowo – handlowych oraz współpracę z kancelariami z Niemiec, Włoch oraz Francji możemy zagwarantować naszym Klientom szybkie i efektywne dostarczenie rozwiązań prawnych również w przypadku dużych, wielowątkowych procesów. Kooperacja ta umożliwia także oferowanie kompleksowych usług prawnych w zakresie transakcji międzynarodowych, z uwzględnieniem zagranicznej jurysdykcji.

Czytaj całość

ClassAction.pl

Dowiedz się więcej na temat postępowań grupowych w Polsce i na świecie.

Czytaj całość

Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Fundusze europejskie - dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.