Patrycja Nowakowska

W Kubas Kos Gałkowski od

2015

Kontakt

patrycja.nowakowska@kkg.pl

+48126194040

Języki

angielski

Doświadczenie

Adwokat. Ekspert Praktyki Energy & Natural Resources. Specjalista z zakresu funkcjonowania rynku energii. Współpracuje z zespołem świadczącym usługi kompleksowego doradztwa prawnego na rzecz podmiotów sektora energetycznego. W codziennej pracy łączy specjalistyczną wiedzę z zakresu rynku energii z doświadczeniem procesowym.

Jej praktyka obejmuje bieżącą obsługę przedsiębiorstw z sektora energetycznego m.in. w zakresie opiniowania specjalistycznych umów z zakresu prawa energetycznego oraz dokumentów wewnętrznych, zagadnień prawa zamówień publicznych oraz korporacyjnych. Uczestniczy również w sporządzaniu opinii prawnych dotyczących nowelizacji przepisów prawa energetycznego oraz innych ustaw sektorowych pod kątem wpływu na prowadzoną działalność gospodarczą. Ponadto doradza i uczestniczy w negocjacjach na etapie przedsądowym w interdyscyplinarnych sporach kontraktowych dotyczących wielomilionowych roszczeń, w tym dotyczących umów o roboty budowlane zaistniałych m.in. na tle sytuacji pandemicznej.

Świadczy kompleksowe doradztwo procesowe na etapie postępowania sądowego w sporach gospodarczych kontraktowych. Uczestniczy w prowadzeniu bezprecedensowych i skomplikowanych postępowań sądowych w sporach na tle długoterminowych umów ramowych, dotyczących sprzedaży energii elektrycznej i tzw. zielonych certyfikatów. Posiada doświadczenie w sporach korporacyjnych. Reprezentowała klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz organami administracji publicznej.

Obok działalności doradczej, jest także aktywną uczestniczką ogólnopolskich wydarzeń biznesowych, gdzie dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą prawną. Występowała jako prelegentka na konferencjach, m.in. XIII Konferencji Gaz i Wodór w Energetyce w Warszawie czy Kongres Energetyki Przyszłości 2022 w Toruniu. Autorka publikacji na temat prawa energetycznego. Udziela się także społecznie jako wolontariuszka Centrum Praw Kobiet, Oddział w Krakowie.

Członkostwo

  • ORA Kraków

Edukacja

2021
studia podyplomowe Funkcjonowanie Rynku Energii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
2019
wpis na listę adwokatów
2014
studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego   Szkoła Prawa Francuskiego: Université d’Orleans, Uniwersytet Jagielloński

Prywatnie

uprawia trening siłowy i narciarstwo, pasjonatka dietetyki, miłośniczka literatury