Patrycja Nowakowska

W Kubas Kos Gałkowski od

2015

Kontakt

patrycja.nowakowska@kkg.pl

+48126194040

Języki

angielski

Doświadczenie

Adwokat. Ekspert Praktyki Energy & Natural Resources. Specjalista prawa energii jądrowej oraz funkcjonowania rynku energii. W ramach Praktyki zajmuje się kompleksowym doradztwem prawnym na rzecz podmiotów sektora energetycznego. W codziennej pracy łączy specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa energii jądrowej, prawa energetycznego oraz rynku energii z doświadczeniem procesowym, proponując dla klientów optymalne biznesowo rozwiązania.

Jej praktyka obejmuje bieżące doradztwo dla przedsiębiorstw z sektora energetycznego m.in. w zakresie opiniowania specjalistycznych umów z zakresu prawa energetycznego oraz dokumentów wewnętrznych, zagadnień prawa zamówień publicznych oraz korporacyjnych. Uczestniczy również w sporządzaniu opinii prawnych dotyczących nowelizacji przepisów prawa energetycznego oraz innych ustaw sektorowych pod kątem wpływu na prowadzoną działalność gospodarczą. Ponadto doradza i uczestniczy w negocjacjach na etapie przedsądowym w interdyscyplinarnych sporach kontraktowych dotyczących wielomilionowych roszczeń, w tym dotyczących umów o roboty budowlane zaistniałych m.in. na tle sytuacji pandemicznej. Doradzała przy inwestycjach infrastrukturalnych strategicznych z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Świadczy kompleksowe doradztwo procesowe w sporach gospodarczych kontraktowych dla podmiotów z branży energetycznej (energy litigation). Uczestniczy jako pełnomocnik w prowadzeniu bezprecedensowych i skomplikowanych postępowań sądowych w sporach na tle długoterminowych umów ramowych, dotyczących sprzedaży energii elektrycznej i tzw. zielonych certyfikatów. Posiada doświadczenie w sporach korporacyjnych oraz sporach z zakresu regulacji energetyki. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Krajową Izbą Odwoławczą oraz innymi organami administracji publicznej.

W zakresie jej zainteresowań naukowych leży w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkodę jądrową na gruncie regulacji międzynarodowych i krajowych.

Obok działalności doradczej, jest także aktywną uczestniczką ogólnopolskich wydarzeń biznesowych i naukowych, gdzie dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą prawną. Występowała jako prelegentka na licznych konferencjach, m.in. IX, X i XI Konferencji Technicznej „Nowy Model Energetyki”, konferencji „SMR – Modułowy atom dla biznesu. Polska inkubatorem technologii SMR w Europie?”, XIII Konferencji Gaz i Wodór w Energetyce w Warszawie czy Kongres Energetyki Przyszłości 2022 w Toruniu. Autorka publikacji na temat prawa energetycznego i prawa energii jądrowej. Udziela się także społecznie jako wolontariuszka Centrum Praw Kobiet, Oddział w Krakowie.

Członkostwo

  • ORA Kraków

Edukacja

2024
program: International Nuclear Law Essentials, OECD Nuclear Energy Agency, Paryż
2021
studia podyplomowe Funkcjonowanie Rynku Energii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
2019
wpis na listę adwokatów
2014
studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego Szkoła Prawa Francuskiego: Université d’Orleans, Uniwersytet Jagielloński

Prywatnie

uprawia trening siłowy i narciarstwo, pasjonatka dietetyki, miłośniczka literatury