W Kubas Kos Gałkowski od

2015

Kontakt

patrycja.nowakowska@kkg.pl

+48126194033

Języki

angielski

Doświadczenie

Adwokat. Specjalistka z zakresu funkcjonowania rynku energii. Współpracuje z zespołem świadczącym usługi kompleksowego doradztwa prawnego na rzecz podmiotów sektora energetycznego. W codziennej pracy łączy specjalistyczną wiedzę z zakresu rynku energii z doświadczeniem procesowym.

Jej praktyka obejmuje bieżącą obsługę spółki z grupy energetycznej m.in. w zakresie opiniowania specjalistycznych umów z zakresu prawa energetycznego oraz dokumentów wewnętrznych, zagadnień prawa zamówień publicznych oraz korporacyjnych. Uczestniczy również w sporządzaniu opinii prawnych dotyczących nowelizacji przepisów prawa energetycznego oraz innych ustaw sektorowych pod kątem wpływu na prowadzoną działalność gospodarczą. Ponadto doradza na etapie przedsądowym w interdyscyplinarnych sporach kontraktowych zaistniałych m.in. na tle sytuacji pandemicznej.

Świadczy kompleksową obsługę procesową w sporach gospodarczych kontraktowych. Uczestniczy w prowadzeniu bezprecedensowych i skomplikowanych postępowań sądowych w sporach na tle długoterminowych umów ramowych, dotyczących sprzedaży energii elektrycznej i tzw. zielonych certyfikatów. Posiada doświadczenie w sporach korporacyjnych. Reprezentowała klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz organami administracji publicznej.

Członkostwo

  • ORA Kraków

Edukacja

2021
studia podyplomowe Funkcjonowanie Rynku Energii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
2019
wpis na listę adwokatów
2014

studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Szkoła Prawa Francuskiego: Université d’Orleans, Uniwersytet Jagielloński

Prywatnie

uprawia trening siłowy i narciarstwo, pasjonatka dietetyki, miłośniczka literatury