Dr Rafał Kos uczestnikiem dyskusji nt. arbitrażu korporacyjnego w ramach Seminarium Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UW

Konferencje

24 listopada 2020

24 listopada dr Rafał Kos wziął udział w dyskusji na temat nowelizacji art. 1163 KPC, która odbyła się podczas seminarium Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, na którym referat „Nowa regulacja arbitrażu korporacyjnego na tle zasady autonomii woli stron” wygłosiła dr Aleksandra Orzeł-Jakubowska.