Barbara Jelonek-Jarco prelegentem na seminarium w Pradze: Drafting Effective International Contracts

Konferencje

19 kwietnia 2024

Dr Barbara Jelonek-Jarco, co-managing partner KKG, wystąpiła podczas seminarium „Drafting Effective International Contracts – How to Tailor Liability and Ringfence Risks in International Sales and Distribution Contracts” (Sporządzanie skutecznych umów międzynarodowych – jak odpowiednio kształtować odpowiedzialność i ograniczać ryzyko w międzynarodowych umowach sprzedaży i dystrybucji), które odbyło się w Pradze w dniach 18-19 kwietnia.

Wraz z Benjaminem Straussem i Ulrichem Muenzerem podzielili się spostrzeżeniami na temat wpływu prawa właściwego i jurysdykcji na odszkodowania, ze szczególnym uwzględnieniem uznawania zagranicznych decyzji i ograniczeń dotyczących odszkodowań karnych.

Eksperci z dziedziny prawa, naukowcy, praktycy i radcy prawni zatrudnieni w przedsiębiorstwach podzielili się swoimi doświadczeniami i wymienili poglądy na temat możliwych strategii ograniczania odpowiedzialności poprzez klauzule umowne z jednej strony, a z drugiej strony, po naruszeniu umowy, strategii skutecznego dochodzenia odszkodowania.