Mec. Patrycja Wysocka i mec. Aneta Pawłowska prowadzącymi webinar „Budowa i/lub rozbudowa instalacji PV z 50 do 150 kW w świetle nowych przepisów”

Konferencje

24 października 2023

24 października odbył się webinar „Budowa i/lub rozbudowa instalacji PV z 50 do 150 kW w świetle nowych przepisów”, organizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, podczas którego odbyły się dwa wystąpienia:

  • „Stan regulacji prawnych w zakresie budowy i rozbudowy instalacji fotowoltaicznej do mocy 150 kW” – Patrycja Wysocka, partner i co-leader Praktyki Energy & Natural Resources KKG i Aneta Pawłowska, senior associate KKG,
  • „Praktyczne i teoretyczne aspekty budowy i rozbudowy elektrowni fotowoltaicznej do mocy 150kWp” – Robert Maczionsek, Wiceprezes ds. technicznych i szkoleniowych Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV.

Przedmiotem webinaru było omówienie aspektów prawnych związanych z wejściem w życie zmian wprowadzonych przez Ustawę z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. W trakcie webinaru omówiono aktualny stan prawny, po wprowadzonych zmianach, także w kontekście dotychczasowych regulacji.

Przedmiotem analizy były również zmiany w zakresie obowiązków inwestora związanych z budową oraz rozbudową instalacji OZE, wynikających zarówno z prawa budowlanego, jak i prawa energetycznego.