Mec. Wojciech Dobroś z prelekcją o samowoli budowlanej podczas kongresu prawa budowlanego

Konferencje

25 kwietnia 2024

W dniach 22-24 kwietnia odbył się XI Polski Kongres Prawa Budowlanego, zorganizowany przez Wydawnictwo MUST READ MEDIA. Była to niepowtarzalna okazja dla praktyków prawa budowlanego do zdobycia aktualnej wiedzy, wymiany doświadczeń, a także poznania wielu przedstawicieli inwestorów i wykonawców oraz ekspertów tworzących rynek budowlany w Polsce.

Podczas tego trzydniowego wydarzenia mieliśmy okazję uczestniczyć w prelekcjach prowadzonych przez najlepszych ekspertów w zakresie prawa budowlanego w kraju.

Podczas trzeciego dnia Kongresu samowolę budowlaną i jej legalizację omówił nasz senior associate – Wojciech Dobroś.

Ponadto, podczas konferencji zostały poruszone tematy takie jak najnowsze i planowane zmiany w prawie budowlanym, kary umowne i ich miarkowanie, waloryzacja kontraktów budowlanych, prawa autorskie do dokumentacji projektowej, zgłaszanie roszczeń w trakcie budowy (claim management), oraz wiele innych.

Dziękujemy organizatorom oraz uczestnikom konferencji za ich zaangażowanie i udział w wydarzeniu.