Dr Barbara Jelonek-Jarco prelegentką IV Polskiego Kongresu Prawa Nieruchomości

Konferencje

12 września 2023

12 września odbył się IV Polski Kongres Prawa Nieruchomości. Podczas konferencji dyskutowano na temat najnowszego orzecznictwa oraz aktualnych interpretacji przepisów prawa przez instytucje kontrolne i wybitnych ekspertów.

Prelegentami podczas konferencji byli najlepsi specjaliści w zakresie prawa nieruchomości w kraju z ponad 20-letnim doświadczeniem, autorzy książek i komentarzy, odpowiedzialni za tworzenie nowych przepisów oraz kontrolę ich stosowania.

Prelekcję „Umowa przedwstępna nabycia nieruchomości – problemy praktyczne” wygłosiła dr Barbara Jelonek-Jarco, co-managing partner w KKG.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wydawnictwo Must Read Media, największego organizatora konferencji prawniczych w Polsce.