Mec. Aleksandra Kuzawińska o miarkowaniu kar umownych podczas konferencji budowlanej

Konferencje

19 czerwca 2024

18 czerwca odbyła się konferencja „Spory Budowlane”, zorganizowana przez Wydawnictwo MUST READ MEDIA.

Podczas wydarzenia omówiliśmy najnowsze orzecznictwo oraz aktualne interpretacje przepisów prawa przez sądy, instytucje kontrolne i ekspertów z branży prawa budowlanego.

Mec. Aleksandra Kuzawińska przedstawiła, czy miarkowanie kary umownej jest możliwe tylko w sporze o zapłatę. Omówiła również, co oznacza rażące wygórowanie kary umownej w praktyce i na jaką redukcję kary może liczyć wykonawca.

Konferencja objęła również tematy takie jak: dochodzenie roszczeń z tytułu robót dodatkowych, odpowiedzialność kontraktowa za wady robót budowlanych jako alternatywa dla odpowiedzialności z tytułu rękojmi, najczęstsze błędy popełniane w umowach wykonawczych/ podwykonawczych, a także strategie dochodzenia kosztów pośrednich przez wykonawcę w związku z przedłużeniem realizacji kontraktu budowlanego.

Dziękujemy organizatorom oraz uczestnikom konferencji za ich zaangażowanie i udział w wydarzeniu!