Mec. Kamil Zawicki i mec. Patrycja Wysocka prowadzącymi webinar „Praktyczne aspekty i kwestie problemowe sprawozdawczości ESG”

Konferencje

28 listopada 2023

27 listopada odbył się webinar „Praktyczne aspekty i kwestie problemowe sprawozdawczości ESG”. Była to świetna okazja do rozmów o rekomendowanych metodach sprawozdawczości ESG, kryteriach i oszacowaniu czasu na agregację danych, a także kwestiach sankcji, uprawnień kontrolujących raporty ESG oraz dostępnych rozwiązaniach informatycznych zgodnych z wymaganiami praw ESG.

O stanie prawnym i formalnych wymaganiach raportowania ESG, a także uprawnieniach podmiotów kontrolujących mówili mec. Kamil Zawicki, co-managing partner, lider Praktyki Energy & Natural Resources KKG, partner Praktyki Life Sciences & Biotechnlogy KKG oraz mec. Patrycja Wysocka, partner, co-leader Praktyki Energy & Natural Resources KKG.

Temat praktycznych aspektów i kwestii problemowych sprawozdawczości ESG poruszyły natomiast ekspertki ESG Impact Network – Anna Kornecka, Prezes Zarządu, Aleksandra Majka, Wiceprezes Zarządu, a także Marta Wrembel, Wiceprezes Zarządu.

Organizatorem wydarzenia było Forum Energii i Klimatu ZPP.