Dr Barbara Jelonek-Jarco oraz dr Maciej Durbas na konferencji „Mediacja i polubowne rozwiązywanie sporów”

Konferencje

8 lutego 2024

Dnia 8 lutego odbyła się konferencja „Mediacja i polubowne rozwiązywanie sporów” zorganizowana przez Wydawnictwo MUST READ MEDIA.

Podczas wydarzenia dr Barbara Jelonek-Jarco, co-managing partner KKG, wygłosiła prelekcję „Jak uniknąć błędów i zapewnić sprawny przebieg mediacji – case study”. Dr Maciej Durbas, partner KKG, wraz z współprelegentami – mec. Anną Atanasow i mec. Cezarym Rogulą – opowiedział o mediacji z perspektywy mediatora, szefa działu prawnego i prawnika zewnętrznego.

Konferencja obejmowała tematy związane między innymi z konwersją postępowania sądowego w postępowanie arbitrażowe, przyszłością sztucznej inteligencji w rozwiązywaniu sporów, a także ryzykami związanymi z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej.