Dr Rafał Kos jako panelista podczas DIS goes Vis: The Innovation Breakfast

Konferencje

27 marca 2024

W tym tygodniu odbyła się interesująca konferencja, podczas której dr Rafał Kos wziął udział jako panelista w dyskusji DIS goes Vis: The Innovation Breakfast na temat „Prezentacja DIS-TPNR: Problem i jego rozwiązanie przed sądami państwowymi i w arbitrażu”.

Dyskusja koncentrowała się na niedawno wprowadzonym Regulaminie Uzupełniającym dla Zawiadomień Osób Trzecich (DIS-TPNR).

DIS-TPNR ma na celu uproszczenie włączania osób trzecich do postępowań arbitrażowych, eliminując potrzebę sporządzania skomplikowanych umów. Innowacja ta odzwierciedla korzyści płynące z zawiadomień osób trzecich w postępowaniach przed sądami państwowymi i może potencjalnie zwiększyć spójność i zmniejszyć złożoność proceduralną w postępowaniach arbitrażowych.

Dyskusja była niezwykle inspirująca dzięki uczestnictwu panelistów będących ekspertami w branży, takich jak: Florian Cahn (Framatome), Anna Kaehlbrandt (Hengeler Mueller), Reinmar Wolff (Niemiecki Instytut Arbitrażowy (DIS)) oraz Daniela Karollus-Bruner (CMS CEE).

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tym pouczającym wydarzeniu!