Mec. Ernestyna Niemiec prelegentką 15. edycji konferencji „Bioethics, Medical Ethics and Health Law”

Konferencje

20 października 2023

W dniach 16-19 października odbyła się 15. edycja konferencji „Bioethics, Medical Ethics and Health Law”, zorganizowana przez The International Chair In Bioethics.

Prelekcję „Novel food and EU law: facing ethical lines” w panelu „Parallel Session: Bioethics and Environment/ Ecobioethics” wygłosiła mec. Ernestyna Niemiec, senior associate KKG.

Wydarzenie to było doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy na temat najważniejszych wyzwań związanych z etyką w medycynie oraz do wymiany doświadczeń z innymi specjalistami z branży.