Mec. Grzegorz Pobożniak wśród prelegentów podczas spotkania praktyków prawa ochrony danych osobowych

Konferencje

18 kwietnia 2024

W dniach 15-17 kwietnia odbył się XII Polski Kongres Prawa Ochrony Danych Osobowych, zorganizowany przez Wydawnictwo MUST READ MEDIA.

To była wspaniała okazja do dyskusji na temat szeroko pojętego RODO. Eksperci z branży, w zakresie ochrony danych osobowych, omówili zagadnienia dotyczące m.in. przetwarzania danych o karalności w Polsce, nowych przepisów UE w zakresie cyberbezpieczeństwa, zasad dostępu do danych finansowych klientów w świetle nowych, projektowanych przepisów unijnych, a także sztucznej inteligencji i problemów na gruncie ochrony danych osobowych.

O podejściu PUODO i prawidłowej interpretacji przesłanek notyfikacji osób fizycznych, których dane zostały zagrożone wystąpieniem incydentu bezpieczeństwa mówił mec. Grzegorz Pobożniak, partner KKG.