Mec. Grzegorz Pokrzywka prelegentem na III Międzynarodowej Konferencji „Infrastruktura Krytyczna Miast”

Konferencje

26 października 2023

W dniach 23-25 października 2023 r. odbyła się III Międzynarodowa Konferencja „Infrastruktura Krytyczna Miast”, podczas której referat pt. „Nowe regulacje prawne wspierające inwestycje w biogazownie rolnicze” wygłosił Grzegorz Pokrzywka, senior counsel KKG.

III Konferencja Naukowo-Techniczna „Infrastruktura Krytyczna Miast” swoim zasięgiem tematycznym obejmowała bardzo ważne aspekty bezpieczeństwa mieszkańców, w szczególności w zakresie dostępu do wody, odbioru ścieków, dostaw energii oraz pozostałych mediów, a także bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego.

Wydarzenie stanowiło forum wymiany wiedzy i doświadczeń, umożliwiło prezentację wyników badań i najnowszych osiągnięć naukowych oraz innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych z zakresu szeroko rozumianych zagadnień związanych z zarządzaniem, eksploatacją i bezpieczeństwem komunalnej infrastruktury krytycznej.