Dr Barbara Jelonek-Jarco i mec. Magdalena Krzemińska prelegentkami podczas konferencji „Due Diligence Nieruchomości. Praktyczne aspekty analizy prawnej stanu prawnego nieruchomości”

Konferencje

24 listopada 2023

23 listopada odbyła się konferencja „Due Diligence Nieruchomości. Praktyczne aspekty analizy prawnej stanu prawnego nieruchomości”, podczas której z prelekcją „Badanie tytułu prawnego do nieruchomości” wystąpiły dr Barbara Jelonek-Jarco, co-managing partner, lider Praktyki Nieruchomości KKG oraz Magdalena Krzemińska, counsel KKG.

Podczas wydarzenia poruszone zostały również tematy dotyczące badania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości, ksiąg wieczystych i ewidencji gruntów i budynków, umów najmu nieruchomości, a także badania dostępu do drogi publicznej i komunikacji planowanej inwestycji.

Organizatorem wydarzenia było Wydawnictwo Must Read Media.