Tadeusz Zbiegień prelegentem XV Międzynarodowej Konferencji “Law in Business of Selected Member States of the European Union”

Konferencje

30 października 2023

W dniach 25-27 października odbyła się XV Międzynarodowa Konferencja “Law in Business of Selected Member States of the European Union”. Podczas konferencji Tadeusz Zbiegień, associate w KKG, wygłosił referat zatytułowany „Konwersja sporu sądowego na arbitraż: Skutki proceduralne i materialnoprawne w prawie polskim”.

Podczas konferencji poruszone zostały kluczowe tematy związane z prawem gospodarczym i handlowym, prawem upadłościowym, prawem konkurencji, prawem własności intelektualnej i IT, a także kwestie związane z ochroną konsumentów oraz prawem bankowym, finansowym i ubezpieczeniowym. Nie zabrakło również refleksji nad europejskimi i międzynarodowymi aspektami prawnymi prowadzenia działalności gospodarczej.

Wkład merytoryczny do prezentacji został przygotowany we współpracy z Angeliką Ziarko, senior associate w KKG.

XV konferencja międzynarodowa została zorganizowana wspólnie przez:

  • Katedrę Prawa Gospodarczego i Europejskiego, Wydział Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomii i Biznesu w Pradze, Republika Czeska,
  • Katedrę Prawa Handlowego, Wydział Biznesu, Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie, Słowacja,
  • Katedrę Ekonomii Biznesu i Zarządzania, Wydział Biznesu i Administracji Biznesu, Uniwersytet Śląski w Opawie, Republika Czeska.