Solidarity Arbitration and Mediation Days 2023

Konferencje

11 grudnia 2023

W dniach 6-7 grudnia odbyły się Solidarity Arbitration and Mediation Days 2023.

Pierwszego dnia konferencji Patrycja Wysocka, partner i współprzewodnicząca Praktyki Energetyki i Zasobów Naturalnych KKG, wzięła udział w panelu II zatytułowanym „Transformacja energetyczna: Dekarbonizacja, odnawialne źródła energii i offshore: Nowe rodzaje sporów i systemy ich rozwiązywania”.

Celem DSAM było wyrażenie ciągłej solidarności międzynarodowej społeczności arbitrażowej i mediacyjnej ze wszystkimi, którzy ucierpieli w wyniku wojny na Ukrainie. Stając razem i wspierając osoby dotknięte wojną, międzynarodowa społeczność arbitrażowa i mediacyjna dążyła nie tylko do utrzymania zasad sprawiedliwości i odpowiedzialności, ale także do wzmocnienia wiary w skuteczność międzynarodowych mechanizmów rozwiązywania sporów w celu pokojowego rozwiązywania konfliktów.

KKG była partnerem wydarzenia.