Mec. Aleksandra Kuzawińska prelegentką podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Umowa o roboty budowlane w praktyce sądów powszechnych i arbitrażowych”

Konferencje

27 listopada 2023

Spory związane z robotami budowlanymi mają bardzo duże znaczenie w praktyce sądowej i arbitrażowej, a jednocześnie są źródłem istotnych zagadnień prawnych, niejednolicie rozstrzyganych w doktrynie i orzecznictwie.

Podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Umowa o roboty budowlane w praktyce sądów powszechnych i arbitrażowych” eksperci z branży dyskutowali na temat najważniejszych dla praktyki zagadnień prawnych związanych ze sporami wynikającymi z umów o roboty budowlane.

Podczas wydarzenia z prelekcją pt. „Konsorcjum – legitymacja czynna w procesie oraz formułowanie roszczeń” wystąpiła mec. Aleksandra Kuzawińska, senior counsel KKG.

Organizatorem konferencji była Katedra Postępowania Cywilnego UW oraz Koło Naukowe Mediacji, Negocjacji i Arbitrażu.