Mec. Wojciech Wandzel i mec. Marek Malciak prelegentami na konferencji „PSD3 i regulacje prawne rynku usług płatniczych”

Konferencje

31 października 2023

30 października odbyła się konferencja „PSD3 i regulacje prawne rynku usług płatniczych”, zorganizowana przez Wydawnictwo Must Read Media, podczas której Wojciech Wandzel, partner KKG, omawiał praktyczne problemy dotyczące ustawy o usługach płatniczych.

Marek Malciak, counsel KKG, wygłosił prelekcję „Otwarta bankowość – problemy praktyczne”.

Podczas spotkania poruszono również tematy dotyczące dyrektywy PSD3 i innych planowanych zmian istotnych dla rynku usług płatniczych, a także otwartych finansów w świetle projektu rozporządzenia FIDA.