Mec. Patrycja Wysocka prelegentką podczas X Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości

Konferencje

15 listopada 2023

W dniach 13-14 listopada w Krakowie odbył się X Polski Kongres Przedsiębiorczości, zorganizowany przez Polską Agencję Przedsiębiorczości.

W panelu dyskusyjnym: Biznes XXI wieku. Lot po oszczędności? Zysk z wykorzystania OZE, wystąpiła mec. Patrycja Wysocka, partner KKG, która wraz z pozostałymi panelistami rozmawiała m.in. o inwestycjach firm w energetykę odnawialną, zielonej Polsce i technologiach, a także o dofinansowaniach do OZE.

Konferencja ta była okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń, w ramach której eksperci z różnych obszarów i dziedzin życia społeczno-ekonomicznego oraz uczestnicy konferencji dyskutowali o najważniejszych kwestiach Polski, Europy i świata oraz przedstawiali pomysły wsparcia dla przedsiębiorców, środowisk naukowych oraz samorządów.

Kubas Kos Gałkowski jest partnerem merytorycznym wydarzenia.