Mec. Patrycja Wysocka prelegentką XIII Kolokwium Jagiellońskiego

Konferencje

20 listopada 2023

17 listopada odbyło się XIII Kolokwium Jagiellońskie, zorganizowane przez Katedrę Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Tematem konferencji były kontrakty budowlane zarówno w sektorze inwestycji prywatnych, jak i publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii waloryzacji świadczeń oraz terminów wykonania obowiązków stron, kar umownych i odstąpienia od umowy o roboty budowlane.

W panelu III „Odstąpienie od umowy o roboty budowlane” z prelekcją „Odstąpienie od umowy o roboty budowlane w świetle Prawa zamówień publicznych” wystąpiła Patrycja Wysocka, partner KKG.

Kubas Kos Gałkowski była partnerem konferencji.