Emergency Arbitral Proceedings as a New Global Standard…

Emergency Arbitral Proceedings as a New Global Standard in Arbitration Rules: Is There Still a Need to Maintain the Concurrent Jurisdiction of Arbitral Tribunals and Courts for Interim Measures? (Nadzwyczajne Postępowanie Arbitrażowe jako nowy globalny standard w regulaminach arbitrażowych: Czy nadal istnieje potrzeba utrzymania zbieżnej jurysdykcji sądów i trybunałów arbitrażowych w zakresie środków tymczasowych?)

13 kwietnia 2023