Konferencja naukowa „Zaskarżanie czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli”

Konferencje

30 listopada 2018

30 listopada w Warszawie odbyła się konferencja naukowa „Zaskarżanie czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli” zorganizowana przez Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Podczas spotkania przeanalizowany został charakter prawny skargi pauliańskiej oraz zakres przedmiotowy bezskuteczności czynności prawnych dłużnika w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Wydarzeniu towarzyszyła sesja plakatowa, w której jako prelegenci wystąpili mec. Grzegorz Pobożniak, partner Kubas Kos Gałkowski oraz Tomasz Sowa, associate Kubas Kos Gałkowski. Omawianym problemem prawnym była kwestia trybu i pierwszeństwa zaspokojenia wierzyciela pauliańskiego w świetle ogłoszenia upadłości osoby trzeciej po wszczęciu przez wierzyciela pauliańskiego postępowania egzekucyjnego przeciw dłużnikowi.