Szkolenie dla przedsiębiorców w ramach szkoleń Polskiej Izby Paliw Płynnych

Konferencje

8 lutego 2018

8 lutego odbyło się szkolenie dla przedsiębiorców w ramach szkoleń Polskiej Izby Paliw Płynnych RODO – nowe regulacje w zakresie ochrony danych osobowych z uwzględnieniem specyfiki branży paliwowej, które poprowadzili mec. Grzegorz Pobożniak oraz mec. Wojciech Wandzel, partnerzy Kubas Kos Gałkowski oraz Tomasz Sowa, associate Kubas Kos Gałkowski.

Szkolenie obejmowało między innymi takie zagadnienia jak:

  • rola przedsiębiorców w systemie ochrony danych osobowych,
  • przykładowe incydenty naruszenia ochrony danych osobowych w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej,
  • obowiązki polskich przedsiębiorców po wejściu w życie dużej nowelizacji prawa ochrony danych osobowych,
  • ułatwienia i utrudnienia dla przedsiębiorców, jakie wiążą się z wejściem w życie dużej nowelizacji,
  • zakres uprawnień kontrolnych Generalnego Inspektora Danych Osobowych,
  • konsekwencje prawne niezastosowania się do nowej regulacji prawnej, tj. wskazanie, co grozi polskim przedsiębiorcom w wypadku niezastosowania się do nowej regulacji unijnej i dlaczego już warto podjąć działania nakierowane na dostosowanie się do nowych rozwiązań legislacyjnych.