Mec. Kamil Zawicki moderatorem debaty „Mediacja sądowa w praktyce i wyobrażeniach entuzjastów…”

Konferencje

25 maja 2017

W dniu 25 maja odbyło się szkolenie Mediacja sądowa w praktyce i wyobrażeniach entuzjastów – rzeczowa i krytyczna debata w stylu Tylney Hall nad oceną funkcjonowania zmian wprowadzonych 1 stycznia 2016 roku. Spotkanie zostało zorganizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie.

W roli panelisty, a także moderatora debaty wystąpił mec. Kamil Zawicki, co-managing partner Kubas Kos Gałkowski.

Tylney Hall to interaktywny styl debaty, popularny w świecie anglosaskim. Polega on na przesłaniu przez uczestników spotkania do organizatorów kilku pytań związanych z tematem debaty. Pytania zadawane są anonimowo, lecz zgłaszane imiennie. Moderator dyskusji wybiera po kilka najciekawszych pytań, a następnie paneliści odpowiadają na nie, dyskutując miedzy sobą i wciągając uczestników w dyskusję.