Ernestyna Niemiec prelegentem podczas ogólnopolskiej konferencji studencko-doktoranckiej „Procedura powoływania sędziów w ujęciu porównawczym”

Konferencje

17 maja 2019

17 maja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka „Procedura powoływania sędziów w ujęciu porównawczym”, podczas której z prelekcją “Procedura powoływania sędziów w Polsce oraz w Portugalii – analiza porównawcza” wystąpiła Ernestyna Niemiec, associate Kubas Kos Gałkowski.

Konferencja została zorganizowana przez Koło Naukowe Prawa Ustrojowego Porównawczego TBSP UJ. Jej celem było stworzenie uczestnikom możliwości podzielenia się swoimi spostrzeżeniami odnoszącymi się do nominacji sędziowskich w innych krajach oraz porównanie ich ze sobą.