Mec. Wojciech Wandzel panelistą podczas 9. edycji Kongresu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej

Konferencje

8 listopada 2023

W dniach 7-8 listopada w Warszawie odbyła się 9. edycja Kongresu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej.

Drugiego dnia w panelu „WIBOR/WIRON – szanse, wyzwania i czynniki ryzyka” wystąpił mec. Wojciech Wandzel, partner KKG. W rozmowie wzięli udział również:

  1. Janusz Miszczak, Partner EY, Risk Consulting
  2. Błażej Wajszczuk, Dyrektor Departamentu Skarbu, BNP Paribas Bank Polska S.A.
  3. Piotr Wochniak, Dyrektor Departamentu Rynków Finansowych, Bank Pekao S.A.
  4. Ilona Wołyniec, Dyrektor Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi i Finansowania Projektów, PKO Bank Polski

Moderatorem debaty był Piotr Arak, Dyrektor, Polski Instytut Ekonomiczny.

Kongres Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej jest inicjatywą Europejskiego Kongresu Finansowego, skoncentrowaną na dyskusji o finansowaniu i wspieraniu przedsiębiorstw przez prywatne i publiczne instytucje finansowe i rozwojowe, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań stawianych rynkowi finansowemu przez przedsiębiorców i inwestorów.