Dr Rafał Kos członkiem Rady Programowej XXIII Konferencji Rynku Kapitałowego IDM

Konferencje

11 października 2022

11 października odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programowej XXIII Konferencji Rynku Kapitałowego Izby Domów Maklerskich, w której skład wchodzi dr Rafał Kos.

Konferencja odbędzie się w dniach 1-4 marca 2023 roku w Bukowinie Tatrzańskiej pod hasłem „Uczestnicy rynku kapitałowego wobec wyzwań współczesnej gospodarki”.

Wydarzenie będzie poświęcone wyzwaniom stającymi przed polską gospodarka i rynkiem kapitałowym w obliczu wysokiej inflacji i kryzysu energetycznego i ich wpływu na gospodarkę, a także określeniu priorytetów regulacyjnych w celu rozwoju rynku kapitałowego i zwiększenia jego wkładu w przezwyciężeniu kryzysu, finansowaniu zielonej transformacji i zrównoważonego rozwoju.