Ernestyna Niemiec

W Kubas Kos Gałkowski od

2018

Kontakt

ernestyna.niemiec@kkg.pl

+48126194095

Języki

angielski, portugalski

Doświadczenie

Adwokat. Specjalizuje się w prawie cywilnym procesowym i materialnym.
W ramach dotychczasowej praktyki uczestniczyła w obsłudze klientów polskich i zagranicznych, zarówno na etapie negocjacji, jak również na etapie sporu sądowego (arbitrażowego) i następnie postępowania egzekucyjnego. Współpracuje z Zespołem praktyki postępowań sądowych. Współtworzyła skuteczne strategie procesowe w skomplikowanych sporach z zakresu prawa cywilnego. Zajmuje się także korporacyjną obsługą spółek prawa handlowego – w tym: konstruowaniem i analizą umów, sporządzaniem opinii i audytów prawnych. Posiada doświadczenie w dziedzinie sporów korporacyjnych toczonych przed sądami powszechnymi oraz polubownymi, rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy wspólnikami oraz organami spółek czy zagadnieniach odpowiedzialności menedżerów, a także w przeprowadzaniu due dilligence spółek.
W zakresie jej zainteresowań znajdują się ponadto: prawo prywatne międzynarodowe oraz prawo medyczne. Doświadczenie zawodowe zdobywała również za granicą – najpierw studiując, a później odbywając praktykę w kancelarii adwokackiej w Lizbonie.

Członkostwo

  • ORA Kraków

Edukacja

2022

wpis na listę adwokatów

 

studia podyplomowe: Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

2021

studia licencjackie: Prawo własności intelektualnej i nowych mediów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

zdany egzamin państwowy z j. portugalskiego organizowany przez Centro de Avaliação e Certificação de Português Língua Estrangeira na poziomie B2 (DIPLE)

2018

staż absolwencki w kancelarii adwokackiej w Lizbonie

 

studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (dyplom z wyróżnieniem)

2017
stypendium na Wydziale Prawa Uniwersytetu Lizbońskiego (Universidade de Lisboa), Portugalia

Prywatnie

miłośniczka języka i kultury portugalskiej, polskiej poezji oraz sportu – ćwiczy jogę, uprawia jogging