dr Anna Paluch

W Kubas Kos Gałkowski od

2014

Kontakt

anna.paluch@kkg.pl

+48126194040

Języki

angielski, hiszpański, niemiecki

Doświadczenie

Adwokat. Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym oraz w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Uczestniczy w bieżącej obsłudze prawnej krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych oraz w obsłudze procesowej klientów z branży budowlanej, deweloperskiej, energetycznej, produkcyjnej, handlowej i usługowej oraz wynajmu i zarządzania nieruchomościami. Uczestniczyła w sporządzaniu audytów prawnych dotyczących stanu spółek, analizy umów oraz tytułu prawnego do nieruchomości. Posiada doświadczenie w sporządzaniu opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego.

Łączy aktywność zawodową z działalnością naukową. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół prawa spadkowego. Bierze udział w konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, w tym w niemieckojęzycznych seminariach poświęconych prawu spadkowemu organizowanych przez Expertenring - Erbrecht und Vermögensübergabe e.V. Obroniła rozprawę doktorską dotyczącą granic swobody rozrządzania majątkiem na wypadek śmierci w prawie polskim. Jest autorką artykułów naukowych z zakresu prawa spadkowego. Sekretarz redakcji czasopisma Transformacje Prawa Prywatnego.

Członkostwo

  • ORA Kraków

Edukacja

2021

wpis na listę adwokatów

 

obrona pracy doktorskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim

2014

studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

2012

Szkoła Prawa Niemieckiego: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Uniwersytet Jagielloński

Prywatnie

interesuje się kulturą Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej, malarstwem impresjonistycznym oraz literaturą