Konferencja naukowa „Bezskuteczność czynności prawnych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym”

Konferencje

18 maja 2018

18 maja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu odbyła się konferencja naukowa „Bezskuteczność czynności prawnych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym”. Podczas spotkania przedstawione zostały zagadnienia budzące szczególne wątpliwości. Ocenie poddane zostały obowiązujące regulacje prawne oraz zaproponowane zostały kierunki zmian dla ustawodawcy.

Wydarzeniu towarzyszyła sesja plakatowa, w której jako prelegenci wystąpili mec. Wojciech Wandzel, partner Kubas Kos Gałkowski oraz Anna Paluch, associate Kubas Kos Gałkowski. Omawianym problemem prawnym była kwestia trybu i pierwszeństwa zaspokojenia wierzyciela pauliańskiego w świetle ogłoszenia upadłości osoby trzeciej po wszczęciu przez wierzyciela pauliańskiego postępowania egzekucyjnego przeciw dłużnikowi.