Dr Rafał Kos uczestnikiem 78 sesji II Grupy Roboczej UNCITRAL (Dispute Settlement)

Konferencje

15 września 2023

Dr Rafał Kos po raz kolejny weźmie udział pracach Grupy Roboczej II UNCITRAL (WG II). Siedemdziesiąta ósma sesja odbędzie się w dniach 18-22 września 2023 r. w Wiedniu.

W ostatnich latach WG II badała kwestie związane z rozwiązywaniem i rozstrzyganiem sporów związanych z technologią. Znaczącym punktem w pracach była siedemdziesiąta piąta sesji Grupy Roboczej w trakcie której odbyło się Colloquium on Possible Future Work on Dispute Settlement.

Na nadchodzącej sesji Grupa Robocza II będzie kontynuować badania nad rozwiązywaniem sporów związanych z technologią i orzekaniem, opierając się na ustaleniach poprzednich prac. Punkt odniesienia dla dyskusji i obrad będzie stanowić nota A/CN.9/WG.II/WP.234 dostępna pod linkiem poniżej.

Technology-related dispute resolution and adjudication: Model clauses and guidance text

Jak wskazano we wstępnym porządku obrad, WG II zajmie się zagadnieniami takimi jak krótsze ramy czasowe dla postepowań, powoływanie biegłych, czy poufność postępowań dot. technologii. Wstępny program sesji można znaleźć pod poniższym linkiem:

Annotated provisional agenda