Dr Barbara Jelonek-Jarco prelegentką podczas III Krakowskiej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Nieruchomości

Konferencje

27 października 2023

26 października odbyła się III Krakowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Nieruchomości „Nabywanie Lokali – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda” organizowana przez Katedrę Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego, Instytut Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Izbę Notarialną w Krakowie.

W panelu II „Problematyka nabywania lokali z zasobów spółdzielczych, gminnych i w kooperatywach”, dr Barbara Jelonek-Jarco, co-managing partner i lider Praktyki Nieruchomości KKG, wygłosi prelekcję o nabywaniu lokali na gruncie ustawy o kooperatywach mieszkaniowych.

Podczas wydarzenia zostaną również poruszone tematy związane z systemowymi błędami w prywatyzacji mieszkań komunalnych, niedostatecznymi regulacjami dotyczącymi przekształcania spółdzielczych praw do lokali we własność, problemami nabywców tzw. mieszkań zakładowych czy też problemami związanymi z nabywaniem lokali na rynku pierwotnym i wtórnym.