Dr Anna Paluch sekretarzem redakcji czasopisma Transformacje Prawa Prywatnego

Varia

7 października 2021

Dr Anna Paluch, senior associate KKG, objęła stanowisko sekretarza redakcji czasopisma Transformacje Prawa Prywatnego.

Czasopismo Transformacje Prawa Prywatnego istnieje od 2000 roku i jest kwartalnikiem naukowym poświęconym przemianom w dziedzinie prawa prywatnego. Stawia sobie za cele m.in. uchwycenie zjawisk współcześnie zachodzących w prawie cywilnym z uwzględnieniem nowoczesnej legislacji, badanie wpływu nowych technologii i przemian społecznych na prawo prywatne oraz jego instytucje, wyeksponowanie doktryny prawa prywatnego Europy Środkowowschodniej i ukazanie jej oryginalnego charakteru w międzynarodowym dyskursie publicznym.