Tegoroczna edycja Klubu Arbitra Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan zakończona

Varia

7 grudnia 2023

4 grudnia zakończyła się tegoroczna edycja Klubu Arbitra Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan.

Podczas spotkania, przeprowadzono owocną dyskusję na temat udziału osób trzecich w arbitrażu, w której aktywnie uczestniczyli eksperci w dziedzinie. Prof. Grzegorz Suliński, mec. Rafał Kos, mec. Bartosz Krużewski – dziękujemy za Wasze trafne spostrzeżenia na temat tego istotnego zagadnienia!

Spotkanie to było również idealną okazją do ogłoszenia działalności Sądu dla spraw rynku kreatywnego i kultury, a także powitania arbitrów wpisanych na listę arbitrów rekomendowanych do prowadzenia postępowań arbitrażowych w tych obszarach.