Komentarz dr Barbary Jelonek-Jarco w Systemie Informacji Prawnej Legalis C.H. Beck

Varia

28 listopada 2023

Dr Barbara Jelonek-Jarco współautorką komentarza do Ustawy o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych (red. serii prof. dr hab. Konrad Osajda, red. tomu dr hab. Bogusław Lackoroński).

W gronie autorów znaleźli się również: dr hab. Bartłomiej Gliniecki, prof. UG, dr Sebastian Kostecki, dr Katarzyna Królikowska, dr hab. Szymon Pawelec, prof. UW oraz dr hab. Anna Zbiegień-Turzańska.

Komentarz został opublikowany w wersji elektronicznej w Systemie Informacji Prawnej Legalis C.H.Beck i jest dostępny pod linkiem po uprzednim zalogowaniu.