Anna Paluch doktorem nauk prawnych

Varia

20 kwietnia 2021

W dniu 20 kwietnia Anna Paluch, senior associate Kubas Kos Gałkowski, uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych. Obrona rozprawy doktorskiej pod tytułem „Granice swobody rozrządzania majątkiem na wypadek śmierci w prawie polskim” odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Przewód doktorski został przeprowadzony pod kierownictwem prof. dr. hab. Fryderyka Zolla.

Zainteresowani mogą zapoznać się ze streszczeniem pracy doktorskiej pod linkiem.

Serdecznie gratulujemy!