Aneta Pawłowska

W Kubas Kos Gałkowski od

2021

Kontakt

aneta.pawlowska@kkg.pl

+48222068309

Języki

angielski

Doświadczenie

Adwokat. Specjalizuje się w prawie energetycznym, a także cywilnym materialnym i procesowym. Jest członkiem zespołu świadczącego kompleksową obsługę prawną na rzecz jednego z operatorów systemu dystrybucyjnego, gdzie realizuje kompleksowe projekty z zakresu prawa energetycznego, a także świadczy usługi doradztwa w sprawach z zakresu prawa cywilnego materialnego oraz udzielania zamówień publicznych. Uczestniczy również w pracach zespołu zajmującego się sporami sądowymi.
Posiada doświadczenie w sprawach związanych w szczególności z dochodzeniem roszczeń ze skarg pauliańskich, roszczeniami o naprawienie szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej, dochodzeniem roszczeń wobec członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Autorka wystąpień konferencyjnych dotyczących prawa handlowego, procedury cywilnej oraz prawa rodzinnego.

Członkostwo

  • ORA Warszawa

Edukacja

od 2023
studia podyplomowe: Prawo ochrony środowiska i klimatu, Uczelnia Łazarskiego
2023
wpis na listę adwokatów
2019
studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prywatnie

lubi piłkę ręczną, twórczość Witolda Gombrowicza