Aneta Pawłowska

W Kubas Kos Gałkowski od

2021

Kontakt

aneta.pawlowska@kkg.pl

+48222068309

Języki

angielski

Doświadczenie

Aplikant egzaminowany. Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym. Współpracuje z zespołem świadczącym kompleksową obsługę prawną na rzecz podmiotów gospodarczych z branży energetycznej. Uczestniczy również w pracach zespołu zajmującego się sporami sądowymi. Posiada doświadczenie w sprawach związanych w szczególności z dochodzeniem roszczeń ze skarg pauliańskich, roszczeniami o naprawienie szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej, dochodzeniem roszczeń wobec członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Autorka wystąpień konferencyjnych dotyczących prawa handlowego, procedury cywilnej oraz prawa rodzinnego. Do jej zainteresowań naukowych należy prawo handlowe, w szczególności prawo spółek, prawo upadłościowe oraz restrukturyzacyjne.

Członkostwo

  • ORA Warszawa

Edukacja

2020
wpis na listę aplikantów adwokackich
2019
studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prywatnie

lubi piłkę ręczną, twórczość Witolda Gombrowicza