Wystąpienie dra hab. Arkadiusza Radwana podczas XI Zjazdu Katedr Prawa Handlowego

Konferencje

22 września 2017

W dniach 21-22 września w Warszawie odbył się XI Zjazd Katedr Prawa Handlowego, którego temat przewodni brzmiał „W poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki handlowej – efektywność zarządzania i nadzoru”.

W wydarzeniu uczestniczył dr hab. Arkadiusz Radwan, of counsel Kubas Kos Gałkowski, który w ramach panelu otwierającego zjazd wygłosił referat „KSH 2.0? Polski model ładu korporacyjnego na międzynarodowym rynku kapitału i idei”.

Motywem przewodnim zjazdu było poszukiwanie optymalnego modelu ustroju spółki handlowej oraz efektywność zarządzania i nadzoru.