Wyniki badań „Studenci Prawa w Krakowie” z komentarzem dr Barbary Jelonek-Jarco

CSR, Varia

27 grudnia 2019

W dniu 27 grudnia ukazały się wyniki badań „Studenci Prawa w Krakowie”, przeprowadzone wśród studentów wszystkich krakowskich wydziałów prawa przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Kraków.

Ich głównym celem była analiza jakości kształcenia na krakowskich wydziałach prawa, a także poznanie oczekiwań i zainteresowań respondentów względem potencjalnych pracodawców i praktykodawców. Badania obejmowały między innymi takie kwestie jak: zainteresowanie poszczególnymi gałęziami prawa, odczuwane przez studentów braki w wykształceniu, oczekiwania względem praktyk zawodowych czy znajomość krakowskich kancelarii.

W opracowaniu ukazał się także komentarz dr Barbary Jelonek-Jarco, co-managing partnera Kubas Kos Gałkowski.

Badania dostępne są pod linkiem.