Dr Barbara Jelonek Jarco została wpisana na listę Certyfikowanych Adwokatów Mediacji IMI

Varia, Wyróżnienia

13 listopada 2023

Z przyjemnością informujemy, że dr Barbara Jelonek Jarco została wpisana na listę certyfikowanych rzeczników ds. mediacji IMI.

Dr Barbara Jelonek-Jarco wspiera klientów w zakresie doradztwa strategicznego i negocjacji, zarówno na etapie przedsądowym, jak i w trakcie postępowania, ocenia również ryzyko procesowe. Jako certyfikowany rzecznik ds. mediacji IMI prowadzi m.in. mediacje gospodarcze, międzynarodowe i cywilne. Uczestniczy w sporach sądowych, w tym międzynarodowych, przed sądami państwowymi i arbitrażowymi. Występuje jako counsel (of counsel) w licznych postępowaniach, w tym w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych, także w zakresie sporów opartych na BIT-ach (Bilateral Investment Treaties).

IMI – Międzynarodowy Instytut Mediacji jest publiczną inicjatywą non-profit realizującą wizję profesjonalnej mediacji na całym świecie, promując konsensus i dostęp do wymiaru sprawiedliwości. W tym celu skupia globalnych interesariuszy w celu ustanowienia wysokich standardów mediacji, promuje zrozumienie i przyjęcie mediacji oraz rozpowszechnia umiejętności i materiały dla stron, doradców i mediatorów, w tym profesjonalny kodeks etyki. Poprzez promowanie przejrzystości i wysokich standardów kompetencji w mediacji na całym świecie, IMI dokonuje pozytywnych zmian w świecie rozwiązywania sporów.