2023 ICC Poland Charity Christmas Dinner

CSR

15 grudnia 2023

14 grudnia 2023 roku odbył się ICC Poland Charity Christmas Dinner, organizowany przez Międzynarodową Izbę Handlową ICC Poland.

Tegoroczna uroczystość była wyjątkowym wieczorem, podczas którego odbyła się uroczysta kolacja oraz aukcja charytatywna na rzecz Fundacji Centrum Edukacji Niewidzialna.

Celem konferencji było omówienie sposobów na to, aby włączenie problematyki niepełnosprawności stało się standardową cechą arbitrażu i innych form alternatywnego rozwiązywania sporów (ADR). Dyskusja rzuciła światło na temat integracji osób niepełnosprawnych, któremu poświęcono niewiele uwagi w środowisku arbitrażowym i ADR.

Fundacja zapewnia wsparcie psychologiczne osobom dotkniętym niepełnosprawnością i ich bliskim, w szczególności osobom niewidomym lub niedowidzącym. Podejmuje inicjatywy edukacyjne mające na celu wspieranie ich niezależności i godnego życia. Oferuje również stypendia dla młodzieży z niepełnosprawnościami.

KKG było jednym ze sponsorów wydarzenia.