Wykład dra hab. Arkadiusza Radwana w ramach seminarium „Dobre rządzenie”

Konferencje

22 listopada 2017

22 listopada na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyło się seminarium „Dobre rządzenie”, podczas którego dr hab. Arkadiusz Radwan wygłosił referat dotyczący wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej „BREXIT – strategie, prawne uwarunkowania i perspektywy negocjacji ustąpieniowych”.

Jako koreferenci wystąpili: dr Adam Michalik (Katedra Handlu Zagranicznego UEK) i dr Marcin Kędzierski (Katedra Studiów Europejskich UEK).

Spotkanie poprowadził dr Maciej Frączek z Katedry Administracji Publicznej UEK.