Profesor Andrzej Kubas prelegentem podczas Kongresu Prawników Polskich

Konferencje

20 maja 2017

Profesor Andrzej Kubas wystąpił w dniu 20 maja jako prelegent podczas Kongresu Prawników Polskich, który miał miejsce w Katowicach.

Podczas spotkania odbyły się trzy panele dyskusyjne:
• niezależny sąd jako gwarant praw i wolności obywatela,
• profesjonalny pełnomocnik gwarantem realizacji praw jednostki,
• dostęp do wymiaru sprawiedliwości jako podstawowe prawo człowieka.

W czasie Kongresu dyskutowano także, jak sprawić, aby sądy cieszyły się zaufaniem publicznym, gwarantowały każdemu prawo do sądu i jaka jest w tym rola sędziów, adwokatów oraz radców prawnych.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Krajową Izbę Radców Prawnych, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” oraz Naczelną Radę Adwokacką.

W gronie panelistów znaleźli się także między innymi: sędzia Krystian Markiewicz, sędzia Adam Strzembosz, adw. Katarzyna Bilewska, adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, adw. Piotr Kardas, adw. Andrzej Zwara, r.pr. Leszek Korczak, r.pr. Wojciech Popiołek oraz Jerzy Stuhr.