Otwarcie Sądu Arbitrażowego i Centrum Mediacji przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Kaliszu

Konferencje

19 listopada 2021

W dniach 17-19 listopada odbyło się 6 Kaliskie Forum Biznesu. Głównym tematem wydarzenia była firma w procesie zmian.

Podczas pierwszego dnia forum miało miejsce uroczyste Otwarcie Sądu Arbitrażowego i Centrum Mediacji przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Kaliszu, które poprowadził mec. Paweł Sikora, partner KKG, przewodniczący Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Kaliszu. Mec. Sikora wygłosił także przemówienie na temat idei arbitrażu.