Mec. Maciej Durbas wykładowcą podczas Akademii Polskiego Forum Arbitrażu

Konferencje

24 kwietnia 2017

Mec. Maciej Durbas wystąpił z wykładem „Postępowania przed sądem powszechnym dotyczące sądu polubownego” podczas Akademii Polskiego Forum Arbitrażu, która odbyła się w dniu 24 kwietnia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Polskie Forum Arbitrażu to projekt promujący polubowne metody rozstrzygania sporów i przedstawiający arbitraż na trzech płaszczyznach: instytucja prawna, zjawisko społeczne, usługa dla biznesu. Celem wydarzenia było przedstawienie różnic między sądownictwem arbitrażowym a sądownictwem powszechnym na praktycznych przykładach.

Organizatorem Akademii było Europejskie Centrum Arbitrażu we współpracy z Naukowym Kołem Cywilistów Uniwersytetu Wrocławskiego.