Mec. Katarzyna Kostępska prelegentką konferencji nt. najnowszych zmian w KPC

Konferencje

5 kwietnia 2023

5 kwietnia odbyła się konferencja „Najnowsze zmiany w kodeksie postępowania cywilnego”. Podczas spotkania omówione zostały najważniejsze zmiany wynikające z ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Jedną z ekspertek konferencji była mec. Katarzyna Kostępska, partner KKG, która wygłosiła prelekcję na temat nowego modelu postępowania przygotowawczego.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wydawnictwo Must Read Media, największego organizatora konferencji prawniczych w Polsce.