Mec. Grzegorz Pobożniak panelistą w debacie dotyczącej wprowadzenia instytucji przebicia zasłony korporacyjnej do polskiego prawa spółek

Konferencje

1 czerwca 2017

Mec. Grzegorz Pobożniak, partner Kubas Kos Gałkowski, wziął udział jako panelista w Debacie eksperckiej o możliwości wprowadzenia instytucji przebicia zasłony korporacyjnej (piercing the corporate veil) do polskiego prawa spółek. Spotkanie odbyło się 1 czerwca i zostało zorganizowane przez Instytut Allerhanda oraz Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP w ramach Akademii Spółek Kapitałowych 2017.

Debata miała charakter akademicki i skierowana była głównie do studentów prawa UJ. Podczas dyskusji eksperci odnieśli się do projektu Odpowiedzialność za nadużycie osobowości prawnej przez wspólników spółek kapitałowych powstającego w ramach Allerhand Advocacy: prawo w interesie publicznym, realizowanego przez Instytut Allerhanda.

Projekt Allerhand Advocacy: prawo w interesie publicznym to inicjatywa poświęcona sprawom mającym znaczenie dla prawa, praworządności i przejrzystości obowiązujących regulacji. Prace nad projektami odbywają się w grupach a działania studentów wspierane są przez profesjonalnych prawników, pracowników uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przedstawicieli kancelarii prawnych. Celem projektu jest poprawa jakości polskiego prawa, dbałość o jego przejrzystość i efektywność.