Magdalena Krawczyk prelegentem podczas Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Unia Europejska wobec wyzwań ekonomii przyszłości”

Konferencje

27 maja 2017

Magdalena Krawczyk, associate Kubas Kos Gałkowski, wystąpiła jako prelegent podczas Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej Unia Europejska wobec wyzwań ekonomii przyszłości. Sharing economy, gig economy, automatyzacja produkcji – aspekty ekonomiczne i prawne z prelekcją Mechanizmy prawnej ochrony zautomatyzowanych procesów produkcyjnych w perspektywie krajowego i europejskiego prawa własności przemysłowej i prawa konkurencji.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Koło Naukowe Prawa Unii Europejskiej TBSP UJ i odbyło się w dniu 27 maja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Celem konferencji było przedstawienie wyzwań, jakie niesie rozwój technologiczny dla gospodarki i prawa Unii Europejskiej. W spotkaniu wzięły udział osoby zainteresowane ekonomicznymi, prawnymi i społecznymi konsekwencjami rozwoju „ekonomii dzielenia”.